Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Celle-til-celle-kommunikasjon i nabolaget

Ivan Rios-Mondragón   

Ivan Rios-Mondragón disputerer onsdag 7. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Near-field studies on intercellular communication”.

For at multicellulære organismer som planter og dyr skal fungere på riktig vis, kreves en koordinert kommunikasjon mellom individuelle celler. Frigjøring av løselige signalstoffer til omgivelsene er den mest vanlige strategien som brukes for å koordinere cellulære aktiviteter. Det ble nylig oppdaget at pattedyrceller også kunne formidle informasjon gjennom intercellulære ”ledninger", såkalte "tunneling nanotubes" (TNT-er). TNT-er er tynne, membranøse kanaler som forbinder to naboceller. De er ikke hule rør; proteinfilamenter laget av aktin løper gjennom TNT-kjernen, noe som gir rigiditet og sporveier for transport av molekylært gods. Man tror at TNT-enes funksjon er viktig for vevsutvikling og i patologiske prosesser, slik som kreft og HIV-infeksjon.

I sitt doktorgradsarbeid har Rios-Mondragón studert TNT-ers molekylære evolusjon fra deres forløpere: fingerlignende strukturer kalt filopodier. Han har identifisert bemerkelsesverdige endringer i dynamikken til aktinkjernen, og dannelsen av et adhesjonskompleks i enden av en TNT. I sistnevnte spiller motormolekylet myosin X en viktig rolle ved å muliggjøre akkumulering av adhesjonsmolekyler i kontaktpunktet mellom TNT-en og målcellen. Dette arbeidet demonstrer at selv om TNT-er oppstår fra filopodier, så utvikler de seg til distinkte cellulære strukturer.

Videre benyttet Rios-Mondragón seg av mikrofabrikasjonsteknikker til å lede, kontrollere og forøke formasjonen av TNT-er på skreddersydde biooverflater. I tillegg brukte han laminære strømningsmønstre i mikrofluidikkenheter til å levere tamoksifen, et vanlig medikament brukt i behandlingen av brystkreft, til en undergruppe av brystkreftceller in vitro. Ved å benytte seg av denne metoden har han undersøkt den spatiale og temporale utviklingen av effekten i nærliggende, ikke-eksponerte kreftceller. Denne eksperimentelle tilnærmingen kan utnyttes for å screene etter nye medikamenter og optimalisere kjemoterapi i kreftbehandling.

Personalia:
Ivan Rios-Mondragón ble født i Mexico City i 1981. Han studerte Bioteknologi ved National Polytechnique Institute i Mexico fra 1999 til 2003. Han har også en mastergrad i Molecular Bioengineering (2004-2006) fra Dresden University of Technology, Tyskland. Han begynte som ph.d.-kandidat ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen i 2007 under ledelse av professor Hans-Hermann Gerdes.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.11.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Exosomes and cancer”.
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2012, kl. 09.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Ivan Rios-Mondragón, tlf. 55 58 67 46, epost: Ivan.Rios-Mondragon@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side