Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Skiftarbeidstoleranse blant offshorearbeidere og sykepleiere

Ingvild Saksvik-Lehouillier   

Ingvild Saksvik-Lehouillier disputerer tirsdag 24. april 2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Shift work tolerance and adaptation to shift work among offshore workers and nurses»

Antallet mennesker som jobber skiftarbeid er økende i Norge og i resten av verden. Samfunnet trenger skiftarbeidere, blant annet innen offshoresektoren og helsesektoren. Skiftarbeid kan imidlertid ha mange negative helsekonsekvenser. Likevel finnes det faktorer som kan minske disse negative effektene.

Formålet med avhandlingen var å undersøke forskjellige situasjonelle, individuelle og livsstilsfaktorer som kan påvirke hvordan offshorearbeidere og sykepleiere tolererer skiftarbeid og tilpasser seg til spesifikke skift. Skiftarbeidstoleranse er en betegnelse på fravær av vanlige problemer som ofte følger av skiftarbeid, særlig relatert til søvn, utmattelse, atferdsendringer og fordøyelsesproblemer. Avhandlingen består av tre artikler. En som undersøker offshorearbeidere, og to som ser på sykepleiere.

Avhandlingen konkluderer med at offshorearbeidere sover relativt godt under skiftarbeid. De hadde noe kortere søvnlengde når de jobbet svingskift (en uke nattskift direkte etterfulgt av en uke dagskift) enn 14 dager med henholdsvis dagskift eller nattskift, men den subjektive søvnkvaliteten var bedre når de jobbet sving enn nattskift. Det var ingen forskjeller i deres søvn i uken etter at de kom hjem fra de forskjellige arbeidsperiodene. Lange arbeidsdager kan være negativt for sykepleiere, særlig for dem som har jobbet skiftarbeid lenge. Til slutt ser det ut til at noen individuelle egenskaper og helserelaterte atferder er sentrale for skiftarbeidstoleransen til sykepleiere, særlig gjelder dette personlighetsfaktoren robusthet som kan være en buffer mot problemene som kan oppleves med skiftarbeid. Flere langsgående undersøkelser er viktige for å klargjøre mer om hvilke faktorer som er relatert til skiftarbeidstoleranse.

Personalia:
Ingvild Saksvik-Lehouillier er født i Trondheim i 1982. Hun er utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Bergen i 2008. Fra 2009-2011 har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Ståle Pallesen, og biveiledere har vært Bjørn Bjorvatn, Hilde Hetland og Gro Mjeldheim Sandal. Saksvik-Lehouillier er nå ansatt som postdoktor ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.04.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: "The use of questionnaires to measure the effects of shift work: Pitfalls and possible benefits in relation to validity."
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.04.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Ingvild Saksvik-Lehouillier, tlf. 971 98218, epost: ingvild.saksvik@psysp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side