Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Funksjonsnivå etter traumatisk hjerneskade

Maria Sandhaug   

Maria Sandhaug disputerer fredag 3. februar 2012 for ph.d.–graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Funksjonsnivå etter traumatisk hjerneskade”.

En skade på hjernen som er forårsaket av et ytre slag i forbindelse med for eksempel fall, trafikkulykke, idrettsulykke eller vold, kalles traumatisk hjerneskade. Å leve med en traumatisk hjerneskade betyr for mange å leve livet på endrede vilkår. Fysiske og kognitive vansker etter skaden kan få konsekvenser for selvfølelse og selvhjulpenhet i dagliglivet, samt påvirke familielivet, det sosiale og yrkeslivet. Sandhaug og medarbeidere har sett nærmere på hvordan rehabilitering og oppfølging påvirker funksjonsnivå etter traumatisk hjerneskade.

Første og andre artikkel i avhandlingen beskriver funksjonsnivå under rehabilitering fram til ett år etter moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade. Det evalueres i hvilken grad faktorer før skaden og skaderelaterte faktorer kan forutsi funksjonsnivået etter utskrivelse fra rehabilitering, og ved kartlegging ett år etter skade. Ved utskrivelse er motorisk funksjonsnivå ved moderat traumatisk hjerneskade nærmest normalt, mens over halvparten av dem hadde nedsatt kognitiv funksjon. Ved alvorlig traumatisk hjerneskade ble halvparten utskrevet til hjemmet. Ett år etter er det bedring i motorisk funksjon blant de alvorlig skadede, men ingen bedring i kognitiv funksjon hos hele gruppen. Pasienter med alvorligere skade hadde bedre funksjonsnivå ved utskrivelse fra rehabilitering og fram til ett år etter skade. Videre assosieres lengre rehabiliteringsopphold med bedre funksjonsnivå.

Tredje artikkel beskriver egen oppfatning av funksjonssvikt og evaluerer i hvilken grad faktorer før skaden og skaderelaterte faktorer kan forutsi egen oppfatning av funksjonssvikt ett år etter moderat og alvorlig hjerneskade. Resultatene viste moderat nedsatt oppfatning av egen kompetanse i aktiviteter. Likevel hadde pasientene en mer positiv oppfatning enn pårørende av sin hverdagslige aktivitet og kognisjon. Dermed hadde pasientene en lett innsiktsbrist på egen funksjon i disse områdene.

Personalia:
Maria Sandhaug (f. 1978) er født og oppvokst i Molde og utdannet cand. polit ved Universitetet i Agder. Hun arbeider nå som folkehelsekoordinator i Meløy kommune. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført i perioden 2006 – 2011 og er et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet Sykehus Kristiansand og Universitetet i Agder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.02.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”Rehabilitering av personer med traumatisk hjerneskade av ulik alvorlighetsgrad”
Sted: Sal 2 amfi, Undervisningssenteret, SSHF Kristiansand, Egsveien 100.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.02.2012, kl. 12.15, Sal 2 amfi, Undervisningssenteret, SSHF Kristiansand, Egsveien 100.

Kontaktpersoner:
Maria Sandhaug, tlf: 97 48 00 68, epost: maria.sandhaug@meloy.kommune.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side