Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Avventende holdning til gallestein

Malte Schmidt   

Malte Schmidt disputerer fredag 7. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The feasibility and consequences of conservative management of gallstones”.

De færreste personer med gallesteiner opplever smerter. Likevel opereres stadig flere pasienter. Dette fordi den tekniske utviklingen har gjort at fjerning av galleblæren nå er et mindre inngrep. Det har vært forsket lite på mulighetene for og konsekvensene av å unngå eller utsette en operasjon. Avhandlingens fem studier tok følgelig sikte på å kartlegge hvilke pasientgrupper som vil ha mest nytte av å bli operert og hvilke som vil ha mest nytte av å avvente.

I den første studien ble en gruppe personer med tilfeldig påviste gallesteiner undersøkt. Bare ca 6 prosent av disse hadde indikasjon for å fjerne galleblæren.

I den andre og tredje studien ble pasienter med gallestein undersøkt 14 år etter å ha blitt henvist til sykehus for operasjon på grunn av smerteanfall eller galleblærebetennelse. Disse studiene konkluderte med at symptomene ikke forverret seg uten operasjon. Likevel foretrakk yngre pasienter med stadige smerter operasjon. Videre kan eldre pasienter som både har galleblærebetennelse og andre sykdommer observeres, mens yngre pasienter kan anbefales operasjon.

I den fjerde studien ble det vist at vedvarende smertesymptomer etter operasjon sannsynligvis skyldes diffuse mageplager, såkalt irritabel tarm.

Den femte studien tok for seg krefthyppighet og overdødelighet hos gallesteinspasienter før og etter operasjon. Her ble det ikke påvist noen klar tendens sammenliknet med normalbefolkningen.

Hovedkonklusjonene i avhandlingen er at pasienter med gallesteiner kun bør opereres på grunn av klare symptomer i form av smerteanfall. Med få unntak er forebygging av mulige fremtidige komplikasjoner ingen sterk indikasjon for operasjon av personer med gallestein.

Personalia:
Malte Schmidt ble født i Tyskland i 1986, og er oppvokst på Kongsberg. Han er cand. med. fra Universitetet i Bergen 2012. Hovedveileder har vært professor dr. med. Karl Søndenaa og biveileder har vært professor ph.d. Geir Egil Eide.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2012, kl. 1015. Oppgitt emne: "Surgical treatment of gall stone disease. Indications and complications"
Sted: : Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2012, kl. 1215, Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag

Kontaktpersoner:
Malte Schmidt, tlf 936 06857, epost: malte.schmidt@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side