Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Noen har snakket sammen

Julia Schölermann   

Julia Schölermann disputerer onsdag 7. november 2012 for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Contact-dependent exchange of cellular cargo between mammalian cells”.

Schölermann har i sin avhandling undersøkt hvordan forskjellige typer celler i pattedyr danner kontakt med hverandre, og hvilken informasjon de utveksler. Viktige funn av arbeidet er at denne cellulære kommunikasjonen forandrer seg under kreftprogresjon og at nanopartikler kan spres fra celle til celle. Dette har betydning for vår evne til å forstå og behandle kreft og må tas i betraktning når man sonderer trygg bruk av nanoteknologi.

Celler er i likhet med oss mennesker avhengig av kommunikasjon for å organisere seg, for å finne frem og ikke minst overleve. Langtrekkende kommunikasjon i form av hormoner har vært kjent lenge og kan sammenlignes med radiokommunikasjon, der spesialiserte celler fungerer som radiosendere. Signalene (hormonene) er tilgjengelige i hele kroppen, men kan bare forstås av egnede mottakere (celler). I de siste tiårene har forskerne forstått at cellene i tillegg sender og mottar beskjeder lokalt. Det trengs direkte kontakt mellom celler for at informasjon skal bli lest. Det er spesielt denne lokale kommunikasjonen Schölermann har studert nærmere i sin doktorgrad.

Avhandlingen består av fire delarbeid. To av dem ser spesifikt på spesialiserte proteiner som danner kontaktsteder mellom celler, mens de andre hadde som mål å kartlegge informasjonen som blir transportert når kontakten er oppstått.
I første delen konkluderer Schölermann med at cadheriner - som er kjente proteiningredienser av cellekontakter og spiller en rolle under kreftprogresjon - har forskjellig effekt på lokal kommunikasjon.
Videre viser hun for første gang at nanopartikler kan bli flyttet lokalt mellom uspesialiserte celler. Dette har betydning for prognosen for spredning av nanopartikler som i dag allerede blir brukt i medisiner og forbruksartikler og hvor sikkerhet for helse og miljø ennå ikke er fullstendig kartlagt.

Personalia:
Julia Schölermann (1982) er fra Tyskland og har master i molekylær bioteknologi og biofysikalsk kjemi fra Universitetet i Heidelberg. Hun har lenge vært interessert i molekylærbiologi og nanoteknologi, og jobbet i forskjellige europeiske forskningsgrupper før hun flyttet til Bergen i 2008. Her begynte hun doktorarbeidet med Hans-Hermann Gerdes som hovedveileder. Hans gruppe er ledende innen forskning på nanotunneler - nylig oppdagede celleforbindelser som tillater lokal cellekommunikasjon.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.11.2012, kl. 15.30. Oppgitt emne: : "Changes in cell-cell communication in tumour tissue".
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas-Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2012, kl. 13.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas-Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Julia Schölermann, epost: julia.schoelermann@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side