Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Rederiers rolle i migrasjon

Per Kristian Sebak   

Per Kristian Sebak disputerer fredag 23. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: A Transatlantic Migratory Bypass – Scandinavian Shipping Companies and Transmigration, 1898-1929.

Sebak har undersøkt rederiers rolle i migrasjon mellom Europa og Amerika fra 1898 til 1929 ved å kombinere feltene migrasjons-, sjøfarts- og foretakshistorie. Mer spesifikt har han sammenlignet tre ulike rederier fra tre ulike land; danske DFDS, Den norske Amerikalinje og Den svenske Amerikalinje, og hvordan de bygget opp, påvirket og begrenset migrasjonen mellom Øst-Europa og Amerika via Skandinavia, det som i fagterminologien gjerne omtales som transmigrasjon. Videre følger analysen de tre aktørene gjennom tre ulike perioder og institusjonelle rammeverk mellom 1898 og 1929.

Ved å sette rederiene i sentrum bidrar avhandlingen ikke bare til ny forståelse av migrasjonsstrømmene i seg selv, men også til hvordan forholdet mellom rederier og myndigheter påvirket utformingen av emigrasjons- og immigrasjonsbestemmelser.

Avhandlingen skiller seg tematisk og periodisk fra tidligere studier som hovedsakelig forklarer migrasjon med utgangspunkt i migranten selv, økonomiske forhold og demografi. Doktorgradsarbeidet har blant annet vist hvordan migrasjon og emigrasjons- og immigrasjonsbestemmelser var gjenstand for rederienes virksomhet samt forbindelser og nettverk knyttet til andre rederier, staten og agenter.

Personalia:
Per Kristian Sebak er født i Bergen i 1978. Han har mastergrad i historie ved Universitetet i Bergen fra 2006. Fra 2007 har Sebak vært stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.03.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: Migration controls in the Atlantic 1850-1940
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.03.2012, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Per Kristian Sebak, tlf 90 83 98 02, epost: per.sebak@ahkr.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side