Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Å se det usynlige: Jomfru Maria i populær billedkultur

Eli Heldaas Seland   

Eli Heldaas Seland disputerer fredag 04.05.2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Visualizing the Virgin. The visual culture of Marian apparitions in nineteenth-century France.”

Avhandlingens tema er religiøs visuell kultur i det katolske Frankrike på 1800-tallet. Den viser hvordan denne kulturen forholdt seg til den katolske kirkens egen historie og visuelle tradisjon. Kjente motiver og elementer fra så vel den folkelige fromheten som fra billedkunsten og arkitekturen helt tilbake til middelalderen ble brukt aktivt for å styrke kirkens posisjon i det franske samfunnet, i en tid da den ble utfordret fra mange hold.

Billedmotivet som står i sentrum er Jomfru Maria som den uplettede unnfangelse, slik hun viste seg for to unge seersker, Catherine Labouré i 1830 og Bernadette Soubirous i 1858. De mentale bildene disse to dannet seg på bakgrunn av sine individuelle opplevelser ble ”oversatt” til fysiske bilder, i en sammensatt prosess som diskuteres. Også de konkrete bildene som kom ut av prosessen og deres visuelle retorikk analyseres, i lys av funksjonene de har hatt i ulike historiske og religiøse kontekster.

Ett siktemål har vært å undersøke et stort billedmateriale som ikke tidligere har vært gjenstand for visuell eller kunsthistorisk analyse, simpelthen fordi det faller utenfor det faget tradisjonelt har oppfattet som sitt arbeidsområde. Like viktig har det vært å utfordre gjengse oppfatninger om bilder, deres status og funksjon og å undersøke hva perspektiver fra den teoretiske retningen ”visuell kultur” kan tilføre studiet av bilder.

Avhandlingen demonstrerer at vi kan lære mye nytt av å studere bilder når vi legger til side noen nedarvede oppfatninger om hva som er godt og dårlig, høyt og lavt, kunst og kitsch. I dette arbeidet står religiøse, masseproduserte bilder i fokus. Perspektivene som prøves ut og begrepene som brukes åpner opp for å se på disse bildene med et annet og rausere blikk enn det som har vært vanlig hittil. Dette kan trolig ha overføringsverdi til andre studier av andre typer bilder.

Personalia:
Eli Heldaas Seland (f.1976) er cand.philol. med hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun har vært stipendiat ved Universitetsmuseet i Bergen, De kulturhistoriske samlinger og Institutt for lingvistikk, litterære og estetiske studier ved UiB. Seland arbeider nå som fagkonsulent ved Bergen Byarkiv.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.05.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: "A comparison between "religious medals" and "art medals" could be tied to a comparison between iconological analysis and visual culture analysis. How would such an approach affect the results achieved and the understanding of and placing of medals as a phenomenon in 19th century art?"
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.05.2012, kl. 9.30, Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Eli Heldaas Seland, tel. 970 69427, epost: eli.heldaas.seland@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side