Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Uprototypiske subjekt i tid og rom

Ilja A. Seržants   

Ilja A. Seržants disputerer for ph.d.-graden 14.06.2012 ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:

”Aspects of non-prototypical subjects; diachrony, synchrony and areality”

Fagområdet for denne avhandlinga er den sammenlignende språkvitenskapen, nærmere bestemt, utvalgte syntaktiske trekk i fire indoeuropeise språk: litauisk, latvisk, nordrussisk og gammelgresk.

Avhandlinga består av seks artikler som alle behandler ulike sider ved uprototypiske subjekt, det vil si subjektslignende setningsledd som ikke er markert med nominativ.

Målet med avhandlinga er å finne ut hvilke funksjoner og hvilke betydninger uprototypiske subjekt uttrykker. I tillegg har Seržants undersøkt hvilke syntaktiske egenskaper uprototypisk subjekt oppviser, når de sammenlignes med de prototypiske subjekta.

Personalia:
Ilja A. Seržants ble født i 1977 i Riga i Latvia. Han har tidligere studert historisk-komparativ indoeuropeisk språkvitenskap og gammelgresk filologi ved Universitetet i Bonn og Universitetet i Köln. I 2008 begynte han som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.06.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: “Problems in the study of areal links between genetically related languages”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.06.2012, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Ilja A. Seržants, 45677425 , epost: ilja.serzants@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side