Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Glokalisering, musikk og religion i Uganda

Nicholas Ssempijja   

Nicholas Ssempijja disputerer 27. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Glokalisering av Katolisismen gjennom musikalsk utøving: Kampala erkebispedømmes ungdomsskolers musikkfestival.”

Denne avhandlingen undersøker i hvilken grad musikkutøving i Kampalas erkebispedømmes ungdomsskoler tjener både globale og lokale interesser for den katolske kirken. Musikkutøving anses som essensielt i den liturgiske prosessen, og kandidaten undersøker i hvilken grad dette inneholder både globale og lokale karakteristika som oppfyller dens hensikt.

Glokalisering, et konsept som omfatter det komplekse forholdet mellom lokal og global, med spesielt fokus på det hybride kulturelle uttrykket som oppstår som et resultat av denne samhandlingen, har blitt brukt i denne avhandlingen. Det primære forskningsspørsmålet i avhandlingen er derfor: Hvordan kan festivalene, som et hybrid religiøst og kulturelt uttrykk, bli forstått som en kroppsliggjøring av sammensetningen i tid og rom av den globaliserte religionen, som den Romersk-katolske kirken er, sammen med den lokale kulturen i Buganda? Den historiske og geografiske bakgrunnen i dette uttrykket har ledet kandidaten til å ta et bredt postkolonialt perspektiv i sitt forsøk på å besvare disse spørsmålene og således settes spørsmålet om makt i sentrum.

Personalia:
Nicholas Ssempijja er født i Kampala i Uganda i 1977 og utdannet ved Bukalasa Seminary High School. I 2003 tok han sin Bachelor in Music (BMus) og ble tildelt en First Class degree Award ved Makerere University. Han startet sin Master of Arts Degree in Music i 2004 samme sted og avsluttet i 2006 innen etnomusikologi. Hans forskning var sentrert rundt komposisjonsteknikker brukt i den Romersk-katolske kirken i Uganda.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.01.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Post-colonial perspectives on Ugandan music history"
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet – Institutt for musikk, Lars Hillesgt 3

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.01.2012, kl. 10, Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet – Institutt for musikk, Lars Hillesgt 3

Kontaktpersoner:
Nicholas Ssempijja, tlf: 55 58 69 74, epost: nicksem2001@yahoo.co.uk

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side