Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mikroorganismer fra varme kilder på havbunnen

Bjørn Olav Steinsbu   

Bjørn Olav Steinsbu disputerer onsdag 29. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Characterization of microorganisms from marine hydrothermal systems»

På midthavsryggene mellom kontinentene fører vulkansk aktivitet til dannelse av ny jordskorpe. I visse områder langs disse ryggene strømmer store mengder av varme og giftige væsker rike på metaller (bl.a. Fe, Cu, Zn og Mn) og gasser (bl.a. H2S, H2, CH4 og CO2) opp fra havbunnen. Disse hydrotermale væskene reagerer med kaldt sjøvann slik at det dannes karakteristiske pipeformede strukturer på havbunnen. Sollys er fraværende i disse områdene, og der finnes således ingen fotosyntese. Organismene som lever der skaffer seg i stedet nødvendig energi fra reaksjoner mellom kjemiske forbindelser (kjemosyntese) fra de hydrotermale væskene og sjøvannet.

To slike hydrotermale felt, kalt Soria Moria og Trollveggen, ble nylig oppdaget nord for Jan Mayen. DNA-analyser ble benyttet til å finne ut hvilke bakterier som fantes i pipestrukturer fra disse feltene. Mange ulike typer bakterier ble påvist, og flere av dem er ikke blitt oppdaget før. En rekke bakterier ble dessuten dyrket og karakterisert i laboratoriet. Mange av bakteriene var tilpasset et liv ved høye temperaturer, deriblant Rhabdothermus arcticus, som ble ekstra grundig karakterisert. Mest tallrik var imidlertid en bakteriegruppe kalt Aquificales, som skaffer seg energi bl.a. ved å omgjøre H2 og O2 til vann. Det ble også dyrket bakterier som vokste på bl.a. jern-, nitrogen- og svovelforbindelser. En ny arkebakterie kalt Archaeoglobus sulfaticallidus ble også grundig beskrevet. Denne ble derimot isolert fra utfellinger dannet på overflaten av en stålkonstruksjon som ble brukt til å lede hydrotermale væsker opp fra havbunnen på Juan de Fuca ryggen i Stillehavet. A. sulfaticallidus er den første beskrevne arkebakterien som kan vokse på H2, sulfat og CO2.

Bare en liten andel av mikroorganismene som finnes i hydrotermale miljø på havbunnen er så langt blitt karakterisert. Dyrkningsbaserte studier er derfor viktig for å forstå hvordan disse mikroorganismene klarer å tilpasse seg de ekstreme forholdene som råder i disse miljøene.

Personalia:
Bjørn Olav Steinsbu ble født i 1975 og vokste opp på Ellingsøy utenfor Ålesund. Etter å ha tatt grunnfag i biologi og kjemi med Høgskolen i Ålesund, fortsatte han studiene sine ved Universitetet i Bergen, hvor han i 2003 fullførte cand. scient. graden i mikrobiologi ved Institutt for mikrobiologi. Høsten 2004 ble han ansatt som stipendiat ved Institutt for geovitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: «Processes creating and maintaining microbial biogeographic patterns»
Sted: Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.08.2012, kl. 12.15, Auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Bjørn Olav Steinsbu, tlf. 55 58 30 39, epost: bjorn.steinsbu@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side