Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mus kan bedre forståelsen av yrkesastma

Lizhi Sun   

Lizhi Sun disputerer torsdag 7. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Toluene diisocyanate (TDI)-induced asthma / Inflammatory and immunological responses to TDI, ovalbumin (OVA) and ovalbumin peptide OVA 323-339 in mouse models”

Astma er den typen yrkeslungesykdom som blir hyppigst rapportert i mange industrialiserte land. Yrkesastma, som blir forårsaket av arbeidsmiljøet, står for mellom 9 og 25 prosent av de nyoppståtte astmatilfellene hos voksne. En av de viktigste årsakene til yrkesastma er diisocyanater. Disse blir brukt omfattende i produksjon av blant annet polyuretan skum, belegg, elastomerer og lim, og det er særlig toluendiisocyanat (TDI), difenyl-metan diisocyanate (MDI) og hexamethylene diisocyanate (HDI) som er de vanligste utløserne. Blant arbeidere som blir eksponert for diisocyanater, utvikler mellom null og femten prosent astma. Arbeidet utført i denne avhandlingen er derfor av stor interesse og betydning for å oppnå relevant kunnskap om verdens store yrkeshelseproblemer.

Avhandlingen fokuserer på studier av mulige mekanismer for TDI-indusert astma ved forskning på mus. Vi undersøker produksjonen av TDI-spesifikke antistoffer og cytokiner, samt histologiendringer i lungevev og luftveisrespons etter eksponering for TDI. Vårt arbeid vil lette fremtidige yrkesrelaterte studier og i tillegg bedre forståelsen av den patofysiologiske prosessen i TDI-indusert astma.

Det er fremdeles stor uvisshet rundt utviklingen av TDI-indusert astma, så for å bedre kunne beskrive immunologiske mekanismer i TDI-indusert astma har vi i tillegg benyttet oss av et godt undersøkt tradisjonelt antigen, ovalbumin og dets peptid OVA 323-339.

Personalia:
Lizhi Sun ble født i 1968 i Benxi City, Liaoning-provinsen i Folkerepublikken Kina. Han fikk sin mastergrad i medisin i 2001 ved China Medical University, Shenyang, Kina. I 2003 og 2004 var han gjesteforsker ved Allergiforskningsgruppen, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, under statlig utvekslingsprogram mellom Kina og Norge. Senere ble han stipendiat ved det samme instituttet. Han jobber nå på Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: How to use statistical methods in small scale animal studies and the risk of misinterpretation of data. Challenges and pitfalls with emphasis on distribution, multiple testing, outliers, and missing data.
Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.06.2012, kl. 11, Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Lizhi Sun, tlf 902 64386, epost: lizhi.sun@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side