Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Olav Duun – kjærlighetens og dødens dikter

Grethe Fatima Syéd   

Grethe Fatima Syéd disputerer fredag 16. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Nådeløs omsorg. Kjærlighet, selvmord, kunst og overskridelse i Olav Duuns fiksjonsverden».

Avhandlingen tar for seg tekster fra hele Duuns forfatterskap. Problemstillingene kretser rundt spørsmål som: Hva er Duuns etikk? Hvordan henger denne sammen med hans skrivemåte? Hva vil det si å identifisere seg med det man leser? Fins det en egen litterær medlidenhet? Én hovedtese er at holdningen hos Duun ligner kjærlighet mer enn den ligner etikk. En annen er at verken den eller det etiske kan studeres løsrevet fra det estetiske. Dermed blir en tekstnær fremgangsmåte nødvendig, og leseprosessen blir også viktig. Hva foregår på møteplassen der en litterær tekst og et menneske av kjøtt og blod deler et stykke tid? Kan man si at man er den samme etter langvarig omgang med for eksempel Duuns tekster som man var før?

Teoretisk er K. E. Løgstrup og Georges Bataille de viktigste bærebjelkene. Løgstrup for vekten på sansingen, og for den status han gir kunsten blant måtene mennesket prøver å forstå seg selv på, Bataille for fokuseringen på menneskets behov for overskridelse, og for fremhevingen av det vonde som en ureduserbar del av både livet og litteraturen.

Avhandlingens deler tar for seg kjærlighet, selvmord, religiøsitet, kunst og naturforhold hos Duun. Av de viktigste funnene er at det i fremstillingen både av kunsten og kjærligheten kan spores en opptatthet av det ubehagelige, uhørte og umulige. Undergravende krefter lar seg hele tiden merke – en innstilling på det nådeløse, det demoniske i menneskelivet, og en fokusering på det irreversible og endelige ved våre handlinger. Men et ønske om å opponere mot dette, skrive frem omsorg og skjønnhet, er heller ikke til å komme forbi. Dette er tydelig blant annet i fremstillingen av selvmordet.

Avhandlingens tittel peker mot det motsetningsfulle Duun aldri gir opp å insistere på, og et hovedpoeng er at det er rett å kalle ham en kjærlighetens og dødens dikter, samt å fremheve ham som en forfatter som i høyeste grad har noe å si også til lesende mennesker i dag.

Personalia:
Grethe Fatima Syéd (1968) er cand. philol. i nordisk litteratur fra Universitetet i Bergen (2001) og har vært ansatt samme sted fra 2004, først som stipendiat, siden som timelærer. Hun har også arbeidet som skjønnlitterær oversetter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.11.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: "Etikk og estetikk i Stig Sæterbakkens "Det onde øye" (2001)".
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2012, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Grethe Fatima Syéd, tlf. 55 58 24 03/474 01068 , epost: grethe.syed@lle.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side