Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lakselus manipulerer vertens immunsystem

Tariku Markos Tadiso   

Tariku Markos Tadiso disputerer 17. april 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen:

''Molecular characterisation of key components of the mucosal immune system in Atlantic salmon (Salmo salar L) and transcriptome analysis of responses against the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis)''.

Utvikling av effektive vaksiner som erstatter medisiner er av avgjørende betydning for oppdrettsnæringen. I tillegg til å være den viktigste oppdrettsarten i Norge representerer laks et internasjonalt anerkjent modellsystem innen biologisk forskning. Lakselus (Lepeophtheirus salmonis), som angriper slimlag (skinn og gjeller), utgjør en av utfordringene for oppdrettsnæringen i mange land. Per i dag finnes det begrenset kunnskap om immunresponser mot L. salmonis på det molekylære plan. Ph.d-studiet ved UiB har fremskaffet ny kunnskap om immunresponser i slimlag hos laks ved å studere hvordan L. salmonis påvirker immunsystemet til verten.

Antistoffmolekylet «IgA» har en nøkkelrolle i immunforsvaret hos pattedyr, og molekylet «pIgR» har en avgjørende funksjon i transporten av IgA ut i slimlag – der antistoffet kan nøytralisere sykdomsfremkallende organismer. Fisk har ikke IgA, men et antistoffmolekyl kalt IgT (som bare finnes hos beinfisk) kan se ut til å ha en spesiell betydning i slimlag. Videre er det påvist at fisk har et molekyl med likheter til pIgR hos pattedyr. Kloning og karakterisering av IgT og pIgR-lignende molekyler fra laks har stått sentralt i ph.d-studiet til Tadiso Markos Tadiso. Basert på sekvensanalysene ble det undersøkt hvor genene uttrykkes i fisken og hvordan nivåene øker når lus slår seg ned på laksen. I tillegg til å studere endringer i enkeltgener ble det gjort en storskala undersøkelse av gen-uttrykking (ved hjelp av såkalt mikromatriser) for å identifisere andre molekyler som har en viktig rolle i forhold til luseinfeksjoner, og for å komme nærmere en forklaring på hvordan lusen manipulerer vertens immunsystem når den etablerer seg på fisken.

Personalia:
Tariku Markos Tadiso ble født 26. april i Wondo Genet, en liten by i Sør-Etiopia. Han avla mastergrad i økologi og økotoksikologi ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås i desember 2007 og har vært ph.d-stipendiat ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, fra juni 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.04.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: ”The immune response to parasites in teleost fish”
Sted: Institutt for biologi, UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.04.2012, kl. 9.15, Auditoriet, VilVite

Kontaktpersoner:
Tariku Markos Tadiso, +447508982666, epost: tarikumarkos@yahoo.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side