Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Marine bakterier påvirkes av klimarelaterte endringer

Birte Töpper   

Birte Töpper disputerer fredag 29.juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Bacterial community structures in the Arctic Ocean: the effect of increased carbon load on nutrient»

Klimaforandringen og den samtidige økningen av CO2 i atmosfæren vil påvirke CO2-konsentrasjonen i havet. En økning i CO2 kan i tillegg medføre en økning av organisk karbon som blir brukt som energikilde av marine bakterier. Töpper har undersøkt hvilke konsekvenser en slik økning av næringsstoffer vil ha for bakteriesamfunnet i havet. I denne sammenheng ble det utført forskjellige eksperimenter på Svalbard, i Framstredet og på laboratoriet.

Effekten som følge av økt organisk karbon ble først og fremst oppdaget i sammensetning av bakteriesamfunnet. I tillegg fikk bakteriene en økt evne til å konkurrere med små alger om andre næringsstoffer som nitrogen og fosfat. Hovedfokus i arbeidet var å undersøke forandringer i bakteriediversitet som følge av organisk påvirkning. Det viste seg at bakteriediversiteten var sterkt påvirket av karbonkildens kompleksitet: Enkle karbonforbindelser førte til lavere diversitet enn komplekse forbindelser. I tillegg til organisk karbon viste det seg at også virus spilte en viktig rolle i regulering av bakteriediversiteten.

En forandring i bakteriesamfunnet, som følge av økt næringsstoffkonsentrasjon, kan i tillegg påvirke organismer lengre oppe i næringskjeden. Dette kan medføre en ubalanse i sammensetningen av organismer i den marine næringskjeden og følgelig påvirke viktige prosesser som blir utført av dette systemet. Den globale oppvarming, som en del av klimaforandringen, har størst effekt i polare områder. Forskning i arktiske havområder er derfor svært viktig.

Personalia:
Birte Töpper ble født den 23. mai 1980 i Hamburg, Tyskland. Hun studerte biologi ved Universitetet i Göttingen og tok hovedfag i mikrobiologi ved Universitetet i Hamburg. Diplomoppgaven hennes ble gjennomført ved det tyske Alfred-Wegener-Instituttet, polar- og havforskning på Helgoland i 2006. Sommeren 2007 begynte hun som ph.d.-student på Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.06.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: «CRISPR systems in Bacteria and Archaea»
Sted: Seminarrom K1, Biobyggning A

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.06.2012, kl. 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormølensgate 55

Kontaktpersoner:
Birte Töpper, Telefon: 55 58 46 44, epost: birte.topper@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side