Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Feiltolkninger og kontroverser i stamcelleforskning

Anja Torsvik   

Anja Torsvik disputerer fredag 7. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen:

”Mesenchymal Stem Cells in Cancer Research – Biosafety and characterization of in vitro models”.

Torsvik avdekket under arbeidet med sin doktorgrad at det i stor grad var feiltolkning av laboratorieresultater som gjorde at det for en del år siden ble rapportert fra flere forskningsgrupper at en type stamceller potensielt kunne gi opphav til kreft. Feiltolkningene gjorde at det ble stilt spørsmål ved sikkerheten ved klinisk bruk av disse cellene, noe som selvsagt er svært viktig når stamceller brukes på pasienter. Cellene det var snakk om, såkalt mesenchymale stamceller, er en type stamceller som kan isoleres fra voksne individer og som kan gi opphav til bein, brusk og fettceller. Disse cellene har fått stor klinisk interesse ettersom de kan hindre frastøting ved beinmargs- og organtransplantasjon. De kan også fungere som reparasjonsceller for skadet vev, og det blir forsket på om cellene også kan brukes i kreftbehandling.

Anja Torsviks oppdagelse har stor betydning for bruken av mesenchymale stamceller i klinisk behandling, men også for andre forskningsgrupper som i likhet med hennes egen, lot spennende resultater overskygge en grunnleggende kritisk vurdering av resultatene. Basale kvalitetskontroller har derfor fått et spesielt fokus i denne avhandlingen.

Torsvik belyser også akademisk uenighet forbundet med mesenchymale stamceller, blant annet hvilken rolle de spiller i kreftutvikling via signaler og samspill mellom kreftceller og mesenchymale stamceller. Videre setter hun fokus på prekliniske kreftcellemodeller som ofte brukes ukritisk og uten en grundig evaluering av om de fortsatt representerer krefttypen de stammer fra. Dette bidrar til usikkerhet rundt resultatene og gir opphav til nye kontroverser.

I konklusjonen oppfordres det særlig til større åpenhet om feil og negative resultater i forskning, samt høyere krav til grunnkarakterisering av basismodeller i både stamcelle- og kreftforskning.

Personalia:
Anja Torsvik (f. Tveit) er født og oppvokst i Norheimsund, Hardanger. Hun ble cand. scient. i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2002. I perioden 2002-2003 jobbet hun som forskningsassistent ved UniTargetingResearch AS. I 2003 ble hun ansatt på prosjektbasis i gruppen til Professor Rolf Bjerkvig og Professor Per Eystein Lønning. Fra høsten 2008 har hun vært ansatt som ph.d.-stipendiat ved Institutt for biomedisin, Translasjonell kreftforskning, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2012, kl. 12.15. Oppgitt emne: "Stem cell research: Promises and achievements".
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2012, kl. 14.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Anja Torsvik, epost: anja.torsvik@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side