Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Skapende hendelser i rommet mellom tekst og leser

Merete Sæbø Torvanger   

Merete Sæbø Torvanger disputerer fredag 13. april 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

“Det dramatisk tredje: Mental-estetisk analyse- og tolkningssannhet. Nathalie Sarrautes Le Mensonge og Sarah Kanes 4.48 Psychosis i lys av Wilfred R. Bions tenkning”.

Arbeidet er en tverrfaglig studie i skjæringspunktet mellom fagfeltene litteraturvitenskap og psykoanalyse. Et sentralt utgangspunkt har vært at både leseprosessen og den psykoanalytiske/psykoterapeutiske prosessen er skapende. Det er utarbeidet en lesemetode bestående i en flytende lyttemodus og en forstående tolkningsmodus som er basert på psykoanalytisk teori, og spesielt på Wilfred R. Bions tenkning.

Den psykoanalytiske metoden kobles til resepsjonsestetikkens, nærmere bestemt til Wolfgang Isers teori om at det litterære verket dannes mellom tekst og leser. Den utarbeidede metoden anvendes i analysen og tolkningen av to dramatekster, Le Mensonge av franske Nathalie Sarraute og 4.48 Psychosis av britiske Sarah Kane. Mellom dramatekstene og leseren dannes det et rom av flytende assosiasjoner og tolkende refleksjoner. Leseren erfarer der en forvirrende vending mellom sannhet og løgn i lesningen av Le Mensonge, og mellom kreativitet og destruksjon i lesningen av 4.48 Psychosis. På grunnlag av lesningene defineres begrepet “det dramatisk tredje”, et slags leseprodukt som oppstår i rommet mellom tekst og leser. “Det dramatisk tredje” er språklig-mentale skapende omdannelser, der ulike typer av denne- og hinsidig sannhet omskiftelig påvirker hverandre, og hvor både innlemmingen og oppløsingen av form finner sted.

Personalia:
Merete Sæbø Torvanger er cand.med., spesialist i psykiatri og master i allmenn litteraturvitenskap. Hun har vært ansatt som universitetsstipendiat i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen i perioden 2007-2011.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.04.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: “Henry James’ The Turn of the Screw. Teksten og tolkningshistorien”
Sted: Auditorium B på Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 7

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.04.2012, kl. 9.30, Auditorium B på Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 7

Kontaktpersoner:
Merete Sæbø Torvanger, Tlf: 917 24 733 , epost: merete.torvanger@lle.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side