Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vannets egenskaper på faste overflater

Christian Totland   

Christian Totland disputerer fredag 15. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Structural and Dynamic Properties of Liquid Molecules near a Solid Surface: An NMR Study”.

En fast overflate kan for eksempel være en stein i et oljereservoar, eller en cellemembran i kroppen. Studier av overgangen mellom en væske og en overflate er derfor viktig for å forstå hvordan vi kan utvikle metoder for økt oljeutvinning, eller hvordan medisiner vekselvirker med cellemembraner.

Overflatekjemikeres største utfordring er å forstå denne overgangen på et detaljert nivå. Med de teknikker som er tilgjengelige er det en stor utfordring å skille egenskapene til vann nær og langt fra overflaten.

Grunnforskningen som er gjort i Totlands avhandling benytter teknikken kjernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR) til å studere overgangen på et molekylært nivå. NMR spektroskopi er en avansert analyseteknikk som kan skille mellom molekyler som beveger seg fritt, som i en væske, og molekyler med redusert bevegelighet, som i væsker ved en overflate. Lignende prinsipper brukes i MR skannere for å skille mellom vev, bein og væsker i kroppen.

Totlands arbeid har bidratt til å øke vår forståelse av hvordan vann oppfører seg ved en fast overflate på et detaljert nivå. Resultatene viser at vann nær en typisk steinoverflate (innenfor ca 100 molekylære vannlag) har en svært ordnet organisering, lignende det man finner i is. Bevegeligheten til vannmolekylene er likevel større enn i is, og tettheten noe lavere.

Det ble videre studert hvordan ulike stoffer kan påvirke vannets egenskaper. En gruppe molekyler som ble funnet å ha stor innvirkning, er surfaktanter. En surfaktant er et molekyl som er løselig i både vann og olje; en egenskap som utnyttes i for eksempel såpe. Slike molekyler kan studeres direkte ved bruk av NMR. Bruk av surfaktanter i oljeutvinning kan øke andelen olje som utvinnes fra et reservoar med opptil 30 %, og er derfor av stor interesse for petroleumsindustrien.

Personalia:
Christian Totland (f. 1982) er født og oppvokst i idylliske Bergen. Han har mastergrad i Biofysikalsk Kjemi fra Universitetet i Bergen. Siden august 2008 har han vært en del av en forskergruppe, hovedsaklig bestående av ham selv og veileder førsteamanuensis Willy Nerdal, som har utforsket hvordan NMR spektroskopi kan anvendes innen overflatekjemi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.05.2012, kl. 13.14. Oppgitt emne: Wide-Line and MAS NMR on Membrane Proteins
Sted: Rom 3069, Realfagbygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2012, kl. 10.30, Auditorium 5, Realfagbygget.

Kontaktpersoner:
Christian Totland, tlf. 986 41679, epost: christian.totland@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side