Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Skreddersydd behandling ved livmorkreft

Jone Trovik   

Jone Trovik disputerer fredag 4. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Endometrial cancer; can biomarkers aid in the prediction of aggressive disease?
A study with focus on preoperative tumour markers”.

Kreft i livmorslimhinnen er økende hos norske kvinner. Årsaken er ukjent men overvekt er en risikofaktor. Sykdommen rammer oftest kvinner etter overgangsalder. Underlivsblødning leder som regel kvinnen til lege for en utskrapning der vevsprøven fra livmorhulen gir diagnosen. Som oftest kan sykdommen kureres ved å fjerne livmoren og eggstokkene. Samtidig fjernes lymfeknuter i bekkenet for å lete etter spredning. Ca. 15-20 % får tilbakefall eller spredning som behandles med strålebehandling, cellegift eller hormoner.

Hvis man kan utvikle bedre metoder, såkalte biomarkører, ved undersøkelse av svulstvev fra utskrapning eller blodprøver før operasjon, kan man identifisere kvinner med høy risiko for lymfeknutespredning og tilbakefall, og vil bedre kunne tilpasse operasjon og etterbehandling.

Endring i kreftcellenes signalveier har betydning for hvor aggressiv svulsten er og hvordan den svarer på behandling. I arbeidet har Trovik undersøkt biomarkører og signalveier det kan rettes ny behandling mot (PI3Kinase, hormonreseptorer). Studien er del av et stort internasjonalt forskningsprosjekt; MoMaTEC, med pasientprøver og medisinske opplysninger fra over 1000 kvinner.

Kreftproteinet Stathmin er forhøyet i vev fra svulster med oppregulert PI3kinase-signalvei og kvinner med slike svulster hadde økt risiko for lymfeknutespredning og dårlig overlevelse. Det samme gjelder kvinner med svulster uten hormonreseptorer eller ved forhøyet verdi av kreftmarkøren GDF-15 i blod.

Studien har også kartlagt hvordan forekomst og behandling av livmorkreft i Hordaland har endret seg de siste 30 år: Andelen pasienter med overvekt har økt hvert tiår, operasjonene er blitt mer omfattende, cellegiftbehandling mer vanlig i motsetning til strålebehandling som kan ha alvorlige bivirkninger lenge etter avsluttet behandling. I løpet av samme periode har overlevelsen for pasientene blitt stadig bedre og Norge er i dag helt i verdenstoppen når det gjelder overlevelse etter behandling for livmorkreft.

Personalia:
Jone Trovik (f 1961) er født i Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved UiB 1985. Hun ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 1994 og har siden vært ansatt som overlege ved Kvinneklinikken Haukeland Universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin, Seksjon for obstetrikk og gynekologi og Gades institutt, Seksjon for patologi, Universitetet i Bergen. I perioden 2008-2011 har hun vært stipendiat med finansiering fra Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.05.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Pathology and treatment of uterine sarcomas and carcinosarcomas
Sted: Auditoriet 4.etg, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.05.2012, kl. 10.30, Auditoriet 4.etg, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72

Kontaktpersoner:
Jone Trovik tlf 55 97 42 00, epost: jone.trovik@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side