Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Flåttbitt, hovedårsak til hjernehinnebetennelse hos barn

Dag Tveitnes   

Dag Tveitnes disputerer fredag 8. juni 2012 for PhD – graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Neuroborreliosis in children, epidemiological and clinical aspects.”

Bakterien Borrelia burgdorferi er den klart vanligste årsak til flått-overført sykdom i Norge. Nevroborreliose oppstår når bakterien invaderer nervesystemet. Forekomst og symptomer ved nevroborreliose er forskjellig hos barn og voksne. Hos barn forekommer hjernehinnebetennelse og facialisparese (ansiktslammelse) hyppig, men det har vært mangelfulle data og diagnostikken er heftet med usikkerhet.

Formålet med avhandlingen var å studere forekomst, symptomer og metoder for diagnostikk ved nevroborreliose, facialisparese og hjernehinnebetennelse hos barn, for å bidra til bedret og tidlig diagnose av nevroborreliose.

Studien har vist at det er høy forekomst av nevroborreliose og av facialisparese hos barn i Sør-Rogaland. Av alle tilfeller med facialisparese skyltes 2/3 nevroborreliose. Med få unntak hadde alle barn med nevroborreliose hjernehinnebetennelse, og nær 3/4 hadde facialisparese. Kombinasjonen hjernehinnebetennelse og facialisparese ble bare funnet hos barn med nevroborreliose. De resterende 1/4 av barna med nevroborreliose hadde bare milde symptom som hodepine og nakke stivhet som tegn på sykdom. Nevroborreliose er vanligst hos barn rundt skolestart og alle barna ble diagnostisert i perioden april til desember, den tiden flåtten er aktiv.

Nevroborreliose var årsak til 2/3 av alle tilfeller av hjernehinnebetennelse i området, noe som ikke tidligere er vist for andre områder i verden. Dette skylles høy forekomst av nevroborreliose i vårt område, men også lav forekomst av hjernehinnebetennelse forårsaket av andre mikrober. Studien viser at vi ved hjelp av symptomer og analyse av ryggmargsvæsken kunne skille nevroborreliose fra andre årsaker til hjernehinnebetennelse.

Forekomst av nevroborreliose hos barn i Sør-Rogaland er høy, og nær alle av disse har hjernehinnebetennelse. Flertallet av barna har i tillegg facialisparese og av de resterende hadde de fleste kun milde symptom på hjernehinnebetennelse.

Personalia:
Dag Tveitnes (f.1963) er oppvokst i Ålvik i Hardanger. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 1989. Han er spesialist i barnesykdommer, og har vært ansatt ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus fra 1996. Fra 2010 har han vært PhD student ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.06.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Patogenese ved nevroborreliose"
Sted: Aulaen, 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2012, kl. 10.30, Aulaen, 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Dag Tveitnes, 47500359, epost: dag.tveitnes@sus.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side