Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Godartet svulst – god behandling?

Jobin K. Varughese   

Jobin K. Varughese disputerer torsdag 12. april 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Growth dynamics of the vestibular schwannoma.”

Et vestibularisschwannom (acusticusnevrinom) er en svulst som vokser på balansenerven og som kan gi hørselstap, øresus og svimmelhet. I og med at svulsten er godartet og ofte ikke vokser etter at diagnosen er blitt stilt, så er det vanligvis bare store eller voksende svulster som blir behandlet, da enten med operasjon eller med strålekniv . Man velger som regel å følge opp størrelsesutviklingen til de mindre svulstene vha. jevnlige bildekontroller.

En slik strategi gir opphav til flere spørsmål. Har man gode nok metoder til å måle størrelsen og veksthastigheten på svulstene? Hvor stor andel av svulster vokser videre dersom de ikke behandles i første omgang? Dersom man behandler en voksende svulst med strålekniv etter forutgående observasjon, hvor godt fungerer behandlingen da?

De aller fleste pasientene i Norge som får denne diagnosen mottas og behandles ved Øre-Nese-Hals og Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Dette gjorde at vi kunne beskrive vekstforløpet og symptomutviklingen på nær befolkningsnivå, noe som kun er gjort i noen få studier tidligere. Funnene våre belyste flere svakheter ved de vanligste metodene som brukes for å måle størrelsen på slike svulster. Vi undersøkte også hvordan symptomer og livskvalitet utviklet seg hos pasienter som ikke fikk umiddelbar behandling og fant at det kun er små endringer som skjer gjennom et ubehandlet forløp. Stråleknivbehandlingen førte til at alle svulstene vokste saktere enn de gjorde før, og at ca. halvparten til og med hadde gått over i en krympefase. Det var bare noen få komplikasjoner som inntraff etter en slik behandling.

Konklusjonen er at behandlingsstrategien med å følge opp de minste svulstene, og å tilby behandling til de større svulstene, er en effektiv og sikker strategi som kan anbefales.

Personalia:
Jobin K. Varughese (f. 1986) er født og oppvokst i Bergen, og ble uteksaminert fra medisinstudiet i Bergen i juni 2011. Gikk Forskerlinjen fra 2005 til 2010. Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført i perioden 2005-2011.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.04.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: Vestibular Schwannoma: clinical implications of growth rate
Sted: Aud 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.04.2012, kl. 11.00, Aud 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Jobin K. Varughese, tf 99542303, epost: jobinv[at]gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side