Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Stafettløp i cellene

Kristin Viste   

Kristin Viste disputerer 8. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Control of cAMP dependent protein kinase dissociation in the intact cell»

Overføring av signaler fra utsiden av en celle til innsiden er som en stafett. Et signal fra cellens utside gir en endring i cellens funksjon via flere trinn. Ikke alle signalstoffer på cellens utside kan krysse cellemembranen. Signalstoffene kan være for eksempel nevrotransmittere, som overfører signaler mellom nerveceller, eller hormoner. Når disse stoffene binder til cellens utside, lages det cellulære budbringere på innsiden. De cellulære budbringerne binder til og sender stafettpinnen videre ved å aktivere målproteiner som aktiverer nye proteiner og så videre. Sluttresultatet i kroppen kan spenne fra endret blodsukker, til lagring av hukommelse, til regulering av hvor mye du tisser.

Fokus for avhandlingen er den cellulære budbringeren syklisk AMP (cAMP) og dens målprotein; den cAMP-avhengige proteinkinasen (PKA). En proteinkinase sender stafettsignalet videre ved å hekte en negativ ladning på neste stafettdeltager. Hos de fleste proteinkinaser henger den delen av proteinet som aktivt sender signalet videre fysisk sammen med en del som hindrer dette. PKA er den eneste proteinkinasen vi kjenner til hvor disse to funksjonene er på separate enheter, faktisk på forskjellige gener. Hvor mye av hver av disse enhetene som finnes i cellen, regulerer derfor stafetten. Særlig i nerveceller er det høy konsentrasjon av enheter som hindrer signalet, og signalet er nøye regulert. For å kunne anslå effekt av et gitt cAMP-signal ble bindingen mellom de to enhetene i PKA med og uten cAMP-budbringer målt. Disse målingene ble brukt som basis for en modell som skal forutsi hvor effektivt stafettsignalet blir. Forstår en den første delen av stafetten kan denne kunnskapen bygges videre på for å få en fullere forståelse fra signal på utsiden til for eksempel lagring av hukommelse.

Personalia:
Kristin Viste ble født i Bergen i 1979 og uteksaminert Cand.Med. fra Universitetet i Bergen 2005. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Translasjonell signaleringsgruppe ved Institutt for Biomedisin i 2006. Hun jobber nå som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Toll-like receptor signalling in inflammatory diseases"
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2012, kl. 10.15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Kristin Viste, tlf 414 34472, epost: kristin.viste@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side