Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forholdet mellom pika og jak på det tibetanske platået

Migmar Wangdwei   

Migmar Wangdwei disputerer 21. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Demography, distribution, and behavior of plateau pika (Ochotona curzoniae) in relation to land-use type and yak (Bos grunniens) grazing on the Qinghai-Tibetan Plateau, China».

Wangdwei har studert svartleppepika (Ochotona curzoniae), et lite dyr som er nært beslektet med haren. Den er aktiv om dagen og graver små huler, hvor den lever i små familier på det tibetanske platået. Fordi den deler sitt leveområde med viktige husdyr som jak, og ofte forekommer i områder som er overbeitet og utsatt for kraftig erosjon, har pikaen ofte blitt betraktet som et problem og en konkurrent om ressursene for jaken. Wangdwei ser nærmere på i hvilken grad man kan betrakte pikaene som en årsak til de degraderte beiteområdene, eller om pikaen er et symptom på et allerede degradert landskap og trives best i nettopp disse områdene.

Wangdwei fant at pikaen hadde høyere overlevelsesrate når vegetasjonen var beitet ned. Han fant også at pikaene brukte mer tid på å se etter farer og mindre tid på å spise når vegetasjonen var tettere. Dette forklares ved at det er lettere for pikaene å oppdage og unngå predatorer i områder som er nedbeitet. Han finner dermed ingen indikasjoner på at pikaen er i direkte konkurranse med jaken om de beste beiteområdene, men at den heller utnytter allerede overbeitede områder. Pikaen er en viktig art på det tibetanske platået og mange andre arter bruker hulene som den graver ut. Det er derfor viktig for det biologiske mangfoldet på platået å ta vare på denne arten.

Personalia:
Migmar Wangdwei er født 7. desember 1966 i Den autonome region Tibet (TAR), Kina. Han jobber for tiden som biolog ved Tibet University, en stilling han har hatt permisjon fra mens han tok sin mastergrad i Universitetet i Tromsø. Etter dette begynte han på sin ph.d.-grad ved Universitetet i Bergen. Studiene er gjennomført med støtte fra Nettverket for Universitetssamarbeid Tibet-Norge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:

Sted: Seminarrom K3, BIO, Thormøhlensgate 53B

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.09.2012, kl. 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Kontaktpersoner:
Migmar Wangdwei, tlf. 902 22724, epost: migmarwangdwei@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side