Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Feit fisk gir kineserne lavere risiko for hjertesykdom

Jian Zhang   

Jian Zhang disputerer 25. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Impact of marine oily fish in reducing CVD risk in dyslipidemic Chinese adults – with focus on effects of oily fish on CVD risk”.

Feit fisk inneholder mye av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Derfor anbefaler helsemyndigheter nasjonalt og internasjonalt at vi spiser feit fisk regelmessig for å forebygge hjerte-karsykdom. I land som Kina er dokumentasjonen og bevisstheten omkring helseeffektene av feit fisk fremdeles begrenset.

Jian Xhang har i sitt doktorgradsprosjekt har studert marin omega-3 status hos kinesere, og i hvor stor grad inntak av feit fisk kan redusere faren for hjerte-karsykdom. Undersøkelsene viste at inntaket av marine omega-3 fettsyrer blant kineserne er vesentlig lavere enn det som er anbefalt. To ulike spiseforsøk med feit fisk ble gjennomført. I det ene forsøket deltok kinesiske kvinner, og i det andre deltok kinesiske menn. I begge studiene var nivåene av fett i blodet hos deltakerne litt høyere enn normalt da studien startet. Etter at de hadde spist laks, sild eller kinesiske feite fiskeslag i 8 uker, hadde de en vesentlig bedre marin omega-3 status. Maten ble også godt akseptert av deltakerne. Ved slutten av studiene hadde deltakerne redusert fettinnholdet i blodet med cirka 20 prosent, og dermed redusert faren for å få hjerte-karsykdom betydelig.

I tillegg ble innholdet av de viktigste fremmedstoffene målt i fiskeprøvene, og resultatene viser at totalt sett er fordelene ved å spise fisk betydelig større enn en eventuell risiko på grunn av fremmedstoffer.

Personalia:
Jian Zhang er født i 1967. Han tok sin mastergrad ved Peking Union Medical College i 2001. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institute of Nutrition and Food Safety, Chinese Center for Disease Control and Prevention i Bejing, Kina, og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen. Kandidaten har blitt veiledet av Livar Frøyland, som er Professor II ved Institutt for biomedisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.04.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Farmed Salmon is a good source of LC-PUFA. However, global use of fish oil in salmon is reduced. How can we maintain LC-PUFA in farmed salmon to maintain product quality, health and low inflammatory disease in the future?
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.04.2012, kl. 10.15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Livar Frøyland, NIFES, tlf 481 85032, epost: lfr@nifes.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side