Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Å observere universet like etter ”the Big Bang”

Attiq ur Rehman   

Attiq ur Rehman disputerer torsdag 13. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«The ALICE TPC Readout Electronics
Design, performance optimization and verification of the DAQ circuit».

ALICE-eksperimentet ved CERN, den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, er designet for å studere hvordan materiens egenskaper var i det første mikrosekundet etter universets tilblivelse. I denne fasen, under meget høyt trykk og høy temperatur, bestod materien av frie kvarker og gluoner i et såkalt kvark-gluon-plasma. Dette gjenskapes nå ved CERN ved å la tunge atomkjerner kollidere med hverandre med meget høy hastighet i "mini-Big Bangene".

Tidsprojeksjonskammeret (TPC) er den viktigste detektoren i ALICE eksperimentet. Den brukes til å identifisere og spore de titusenvis av partiklene som produseres i hver kjernefysisk kollisjon. TPC kan sees på som et tredimensjonalt kamera med 5000 tredimensjonale piksler som detaljert avbilder prosessene i disse "mini-Big Bangene".

Tidsprojeksjonskammeret produserer store mengder data, opptil 710 Gigabyte per sekund. Derfor er utlesningssystemet for detektoren optimalisert for høy datagjennomstrømning. Ulike teknikker er gjennom dette arbeidet blitt utviklet og anvendt for å garantere pålitelig og robust drift av det optimaliserte utlesningssystemet. Nettopp på grunn av detektorens ekstremt høye ytelse sammen med det avanserte utlesningssystemet har vi fått ny innsikt i kvark-gluon-plasmaets egenskaper.

Personalia:
Attiq ur Rehman fikk sin bachelorgrad i electrical engingeering fra University of Technology, Johor, Malaysia og deretter sin mastergrad i Electrical Engineering fra den Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Rehman har vært ansatt ved CERN fra 2006 til 2011 og har vært tilknyttet Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen som ph.d.-student siden 2011.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.11.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: «Space weather effects on satellites».
Sted: Rom 546, Allégaten 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.12.2012, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Attiq ur Rehman, tlf. +47 925 68 652, epost: Attiq.ur.Rehman@cern.ch

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side