Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hva lever man av i verdens største samfunn?

Steffen Leth Jørgensen   

Steffen Leth Jørgensen disputerer fredag 18. januar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Linking microbial community structures and geochemistry in deep-sea sediments & pursuing the link between identity and function”.

Marine sedimenter dekker mer enn 70 prosent av planeten vår, og er hjem til et høyere antall mikrobielle celler enn noe annet habitat på jorden. Aktiviteten av disse cellene er med på å regulere omsetningshastigheten av verdens største reservoar av organisk karbon. Til tross for at mikrobiell aktivitet i marine sedimenter er allment anerkjent for dens betydelige innflytelse på den kjemiske sammensetningen i både havet og atmosfæren, er kunnskapen om disse mikrobene svært begrenset. Grunnleggende spørsmål knyttet til mikrobiell samfunnsstruktur og funksjon er fortsatt ubesvart, og i realiteten er de fleste mikroorganismer i ubeskrevne og har ukjent funksjon. For å forstå de komplekse mekanismene som styrer globale geokjemiske prosesser, inkludert klimagasser, må vi først forstå hva som styrer mikrobielle samfunn i marine sedimenter.

Under arbeidet utført av kandidaten ble det funnet faktorer som er med på å forme det mikrobielle samfunnets sammensetning. I tillegg ble funksjonen til noen av jordens mest tallrike, mikrober sannsynliggjort. Dette ble oppnådd ved å analysere et omfattende geokjemiske datasett og mikrobielle profiler fra to sedimentkjerner tatt i Grønlandshavet. Resultatene danner grunnlag for å forstå hva som styrer samfunnets struktur og videre forstå hva disse lever av. Resultatene kan være et springbrett mot modeller som kan forutsi den langsiktige skjebnen til karbon og andre viktige elementer.

Personalia:
Steffen Leth Jørgensen ble født i København, Danmark i 1975. Han begynte sine studier i biologi og kjemi ved Universitetet i Aarhus, Danmark i 1998. Jørgensen flyttet til Bergen i 2003 og startet sin mastergrad i mikrobiologi i tett samarbeid mellom universitetene i Århus og Bergen. Etter å ha fullført sin master i 2006 var han ansatt i ulike akademiske forskerstillinger før han påbegynte sin ph.d. ved Senter for Geobiologi, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen i 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.11.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Deep subsurface basalt as habitat for life"
Sted: Lunsjrommet, Senter for Geobiologi, Realfagbygget

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.01.2013, kl. 10.15, Store auditorium i Datablokken andre etasje, HIB, Thormøhlensgate 55

Kontaktpersoner:
Steffen Leth Jørgensen, tlf. 55 58 38 60, epost: steffen.jorgensen@ bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side