Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Amerikansk tele-evangelisering og den tredje verden

Cand. theol. Geir Magnus Nyborg (44) disputerer 25. august 1995 for dr. polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

CONQUEST, DOMINANCE OR SPIRITUAL REFORMATION? Bolivian Quechua Families Watch US Televangelism

Avhandlingen ser på hvordan 21 quechua-familier i Cochabamba, Bolivia, skaper mening av et religiøst tv-program produsert i USA. Drøftingen av meningsproduksjonen knytter seg til resepsjonsforskningen innen medievitenskapen. Programme t, "700 Club", er laget av tele-evangelisten Pat Robertson, og blir sendt på ulike språk over hele verden. Undersøkelsen ble gjort ved 500-års markeringen av den europeiske erobringen av Latin-Amerika, og på et tid spunkt preget av en sterk vekst for konservativ protestantisme på hele kontinentet.

Avhandlingen peker på at den religiøse tv-teksten utløser en rikdom av tolkninger, bestemt av ulike sosiale, kulturelle og kontekstuelle elementer publikum har med seg i møtet med programmet. "700 Club" inngår so m del av den fremmede dominansen på Bolivias uregulerte mediemarked, der over 80 prosent av tv-programmene er produsert utenfor landets grenser. Selv om "700 Club" er en del av det medietilbud flere karakteriserer som fremmedgjørin g og en fare for nasjonal identitet, fungerer det også som et identifikasjons- og legitimerings-symbol for de evangeliske tv-seerne som er med i utvalget.


Personalia
Geir Magnus Nyborg er oppvokst på Askøy. Han tok sin teologiske embedseksamen ved Menighetsfakultetet i 1975 og sin Mastergrad i Communications ved Wheaton College Graduate School, USA, i 1982. Han har arbeidet i ulike massemedier i Norge og Latin-Amerika - både med produksjon, ledelse og undervisning. Nyborg er nå tilsatt som amanuensis ved Norsk Lærerakademi i Bergen.


Tidspunkt og sted for disputas: 25. august kl. 10.15 i Auditoriet, Ulrike Pihls hus.

Prøveforelesning: 24. august kl. 17.15., samme sted

Kontaktpersoner:
Amanuensis Geir Magnus Nyborg, tlf. 55 58 07 24 (a) / 56 33 07 70 (p)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)