UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Bedømmelse av kunstverk

Mag.art. Stefán Snævarr disputerer fredag 21.august for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Minerva and the Muses. The Place of Reason in Aesthetic Judgement»

Avhandlingen er et forsøk på å tilbakevise teorien om at vurdering av kunst kun er spørsmål om smak og behag. Grunnen er at meta-estetiske teorier, dvs. teorier om kunstens vesen, estetiske dommers natur osv, ikke er nøytrale når det gjelder estetisk bedømmelse. Teoriene gir noen estetiske vurderinger bedre støtte enn andre. Samtidig kan meta-estetiske teorier bedømmes rasjonelt. Vi bør kunne finne ut hvilke som er sanne og hvilke som er falske, hvilke som er dårlig begrunnete og hvilke som ikke er det. De bedømmelser som en god meta-estetisk teori gir støtte, er følgelig bedre enn vurderinger som en dårlig meta-estetisk teori støtter. Videre har all estetisk bedømmelse meta-estetiske forutsetninger. Det betyr at hvis vi sier f.eks. "Dette er et dårlig kunstverk" forutsetter vi et bestemt svar på spørsmålet "hva er et kunstverk?". Dette spørsmålet er meta-estetisk.
Konsekvensen av denne analysen er at vi er nødt til å gå utfra at det finnes estetiske dommer som kan gis godt argumentivt støtte. Det betyr i klartekst at kunstbedømmelse ikke bare er spørsmål om smak og behag.

Personalia:
Stefán Snævarr er født i Reykjavík på Island 25. oktober 1953. Han tok magistergraden i filosofi i 1986 og har virket som hjelpelærer i filosofi ved universitetene i Oslo, Bergen og Reykjavík. Han var universitetsstipendiat ved filosofisk institutt ved UiB fra 1994-1998 og førstelektor samme sted våren 1998. Snævarr er påtroppende førsteamanuensis i filosofi ved Distriktshøyskolen i Lillehammer.

Tidspunkt og sted for disputasen: 21. august, kl. 10.15., Sydneshaugen skole, Aud.B, Sydnesplass 9,

Kontaktpersoner:
Stefán Snævarr, tlf. 55 583271 (arb.), e-post: Stefan.Snavarr@fil.uib.no.
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 90 43 (a), tlf 55 12 56 91 (p)