UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Barbari og sivilisasjon

Mag.art. Carlos Wiggen disputerer 19. august for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«KANTS ULTIMATUM. En studie i det fellesborgerlige sivilisasjonsprosjekt slik det fremtrer som moralpolitiske aspekter ved Kants senere tenkning.»

Glir den vestlige kultur tilbake mot barbariet etter et 200-årig mislykket forsøk på å bryte naturtvangen og etablere et sivilisert samfunn utfra frihet og humanitet? Med utgangspunkt i Immanuel Kants tanker om moral, politikk og samfunn fremstiller avhandlingens første del en klassisk modell for liberalt demokrati innenfor hovedkategorien "den opplyste verden". I annen del drøftes denne modellens skjebne i det 19. og 20. århundre, slik den kan avleses hos sentrale kulturanalytikere fra Georges Sorel til Heidegger og Derrida. Avslutningsvis presenteres prognoser for den videre samfunnsmessige bevegelse, utfra et begrep om rebarbarisering som synes å være implisitt allerede hos Kant.

Personalia
Carlos Wiggen er født i Fredrikstad 1950. Han tok magistergraden i filosofi ved Universitetet i Oslo 1975 på et arbeid om Frankfurtskolen og moderne musikkteori. Han har vært aktiv innen kulturlivet på en rekke felter, utgitt fem romaner og en gjendiktning av Nietzsches poesi. De siste seks årene har han vært bosatt i Bergen, hvor han har forelest ved universitetet og produsert teaterforestillinger i samarbeid med BIT.

Tidspunkt og sted for dsiputasen: 19. august, Ulrike Pihls hus, kl. 10.15.

Prøveforelesning: 18. august, samme sted, kl. 16.15: Hva er filosofi?

Kontaktpersoner
Mag.art.Carlos Wiggen, tlf. 55 23 37 46 (a/p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)