UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Ny kunnskap om beinmargsceller kan få betydning for kreftterapi

Cand.med. Johanna Olweus disputerer fredag 15 mai for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Tidlige trinni human myelopoieses»

Avhandlingen tilfører ny kunnskap om stamceller i beinmargen. Slik kunnskap kan øke bruken av beinmargstransplantasjoner. Slike transplantasjoner er en viktig behandlingsform for en rekke kreftsykdommer. Kreft behandles med stråling og cellegift som ødelegger cellene i blod og immunforsvar. Ødelagte celler kan erstattes ved beinmargstransplantasjon fordi beinmargen inneholder stamceller som deler seg og modnes til nye celler.
Avhandlingen gir ny kunnskap om hvordan stamcellene og deres tidligste modningstrinn kan renses. Videre kartlegges hvordan noen viktige vekstfaktorer, bl.a. erytropoietin (EPO), påvirker stamcellenes dannelse av modne celler i blod og immunforsvar. Beinmargstransplantasjon kan ha alvorlige bivirkninger. For å kunne redusere bivirkningene og bruke behandlingformen på flere mennesker og sykdommer, må man øke kunnskapen om stamcellenes biologi, bl.a. hvordan de kan renses og hvilke vekstfaktorer som påvirker dem.

Personalia
Johanna Olweus, født 1965, gikk ut som cand. med. fra Universitetet i Bergen i desember 1992, etter å ha forsket i to år med studentstipend fra Norges Forskningsråd( NF).Deretter fikk hun et treårig doktorgradsstipend fra NF for å forske ved Becton Dickinson Immunocytometry Systems (BDIS) i San Jose, California, USA. Olweus utførte sitt doktorgradsarbeid på beinmargsceller ved forskningsavdelingen til BDIS 1993-1996, og ble deretter dette ble hun ansatt som forsker og leder for firmaets laboratorium for eksperimentell hematologi (blod- og beinmargsforkning). Siden juli 1997 har Olweus vært tilbake i Norge for å utføre turnustjeneste ved Buskerud Sentralsykehus i Drammen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Avdeling for Patologi ved Det medisisnke fakultet.
Tid og sted for disputasen: Fredag 15.mai, kl.12.15, Olavssalen, Haukeland Sykehus.

Kontaktpersoner:
Cand.med.Johanna Olweus, tlf. 32 89 54 90 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf 55 12 56 91 (p)