UNIVERSITETET I BERGEN 

09.03.98
 

Pressemelding:  

Meltzerpris til TV-serie, oljeforskning og psykiatri

 
Dr.philos Terje Tvedt får en formidlingspris på 100 000 kroner fra Meltzers Høyskolefond for arbeidet med fjernsynsserien “Vannets historie”. Melzer-prisen for yngre forskere går i år til dr. scient. Jannicke Hilland for oljeforskning og dr. med. Vidar M. Steen som forsker innen psykiatri. De får  100 000 kroner hver.
De tre prisene blir delt ut ved den årlige Meltzer-middagen mandag 9. mars. Formidlingsprisen deles ut i anledning Meltzer-fondets 50 års jubileum.

Fascinert av vann
Forskningsleder Terje Tvedt ved Senter for utviklingsstudier er østlendingen som kom til Bergen og ble fascinert av vann. Begeistringen ledet til et samarbeid med NRK-Hordaland om den storstilte TV-serien “Vannets historie” som handler om forholdet mellom mennesket og ferskvann. Terje Tvedt hadde ansvar for idé, manus og programledelse. Dokumetarserien ble vist på NRK1 høsten -97, og er allerede solgt til 10-15 land.


Terje Tvedt

Måling av oljekvalitet
For første gang på fem år, får en kvinne Meltzer-prisen. Jannicke Hilland (30), som er tilknyttet Christian Michelsens Research, disputerte i 1997 for dr.scient. graden ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Hilland har utviklet et måleinstrument som kan forbedre overvåkingen av oljeproduksjonen. Ved hjelp mikrobølger fra et instrument, som festes på borerøret, og avansert statistisk analyse, kan man måle kvaliteten og sammensetningen av olje, gass og vann som pumpes opp. Målemetoden kan også benyttes i separeringsprosessen, f.eks. på Mongstad.
Målemetoden er patentert, og kan få stor betydning for oljeindustrien.


Jannicke Hilland

Medisinering av psykiatriske pasienter
Hvorfor virker medisinen på noen psykiatriske pasienter, mens andre slett ikke blir bedre? Og hvorfor får noen sterke bivirkninger, mens andre går fri? Dette har forsker Vidar M. Steen (36) ved Senter for klinisk molekylærmedisin prøvd å finne svar på. Han har særlig sett på medisinering av manisk-depressive og schizofrene pasienter, og har funnet ut at det er bestemte gener som avgjør hvor vidt pasienten reagerer eller ikke reagerer på en medisin.
Steen, som leder “Dr. Einar Martens forskningsgruppe for biologisk psykiatri”, har utviklet en gentest som viser hvor raskt eller langsomt legemidler omsettes i pasientens kropp. Ved hjelp av en blodprøve som sendes inn til analyse, kan legen foreskrive riktig medisindose for pasienten.


Vidar M. Steen
 

Ni millioner utdelt
L. Meltzers høyskolefond, som skal stimulere aktiviteten ved UiB, deler i sitt jubileumsår ut i alt 9,2 millioner kroner. Foruten de store Meltzer-prisene, deles det ut reisestipend til forskere, støtte til forskningsprogram og stipend til studenter.
 
 

Kontaktpersoner:
Dr. philos. Terje Tvedt, tlf. 55 58 93 22 (a), 55 31 30 74 (p)
Dr. scient. Jannicke Hilland, tlf. 55 57 42 91 (a), 55 13 75 54 (p)
Dr. med. Vidar M. Steen, tlf. 55 97 53 27 (a), 55 13 60 88 (p)
Info.konsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), 55 12 56 91 (p)
Meltzermiddagen holdes på Hotel Norge, kl. 19.00 9. mars.