Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
UiB & Vill Vill Vest

UiB & Vill Vill Vest

UiB-studenter inviteres til seminarrekken "UiB og de kreative næringene" på Vill Vill Vest, torsdag, 15. september, kl.11.00-15.30, Litteraturhuset.

Påmelding sendes til uibvvv@uib.no innen 11. september. Det er begrenset med plasser. De påmeldte deltar og i trekningen av tre delegatpass som gir tilgang til hele konferansen og konsertene på Vill Vill Vest, 15.-16. september.


Instituttet er med som samarbeidspartner i den nye musikkbransjefestivalen, Vill Vill Vest (VVV). Vi bidrar på den faglige siden av programmet til festivalen.

VVV er en nye bergensbasert musikkfestival som er rettet mot nasjonal og internasjonal musikkbransje og skal vise fram nye, spennende og aktuelle artister i Norge, samtidig som den skal gi erfarne musikere en arena hvor de kan møte nasjonal og internasjonal bransje.

UiB og de kreative industriene:

Torsdag 15. september.

Hvor: Olav H. Hauge

11:00 - 11:45 Kulturindustriernas utveckling och affärsmodeller – kunskap från dator-spelindustrin.

Hvem: 
Peter Zackariasson, fil.dr., Göteborgs universitet,

I sin 50-åriga historia har industrin för datorspel formats från en aktivitet på universitet och myndigheter till att idag vara en av de största kulturindustrierna. Genom åren har denna industri genomgått en utveckling driven av teknik, ekonomi och kulturella förändringar i samhället. Detta har skapat behov att anpassa både utvecklas och försäljning av datorspel. Utvecklingen som denna industri genomgått är imponerande, men har inte varit utan problem. Frågan är nu om vi med denna kunskap kan lära oss för att översätta detta till andra kulturindustrier?

12:00 - 12:45 Who owns your music? How digitization is affecting ownership of recorded music and rights management.

Who:
P. Bernt Hugenholtz, Professor, University of Amsterdam og Juridisk fakultet, UiB

The ongoing digitization of the production and distribution of music is reshaping the roles of labels and collective rights management societies. What are the consequences of these changes for the rights of music creators and for rights management?

13:00 - 13:45 Musikk og politikk: Har musikk egentlig noen politisk betydning?

Hvem:
Torgeir Uberg Nærland, postdoktor, Institutt for Informasjons og medievitenskap, UiB

Ideen om at musikk har politisk kraft har eksistert siden Platon, og finner fortsatt gjenklang blant dagens musikere, fans, journalister og politikere. Men har egentlig musikk noen politisk relevans verdt å snakke om? Og i så fall, på hvilken måte og i hvilke sammenhenger? I dette foredraget utforskes og problematiseres disse problemstillingene gjennom historiske og aktuelle eksempler.  

14:00 - 15:30 UiB and Higher education for the creative industries: new possibilities, needs and ideas.

Panel
Siân Prime, Deputy Director, Goldsmiths College’s Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship (ICCE), University of London
Ole J. Mjøs (UiB), rofessor, Department of Information Science and Media Studies, UiB, and Academic Director of UiB’s research and educational programs at Media City Bergen
Kristine Jørgensen (UiB), Associate Professor, Department of Information Science and Media Studies, UiB
MORE TBA

How can we create a Creative Industries education across industry sectors? How can such an education include collaboration with artists and industry organizations? What kind of competencies are needed, and is it possible to locate competency needs across the sectors? In this panel, educators in Norway and abroad come together to discuss how this can be done.