Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Gendered Citizenship and the Politics of Representation

Boken handler om hvordan kjønn, medborgerskap og representasjon henger sammen. Den springer ut av Ida Blom-konferansen som ble arrangert av UiB og Uni Rokkansenteret i anledning stemmerettsjubileet i 2013.

Ny publikasjon
Gendered Citizenship and the Politics of Representation
Foto/ill.:
Montasje: Rune Arntsen

Hovedinnhold

I likhet med konferansen er boken tverrfaglig og internasjonalt innrettet, med bidragsytere fra ulike fagfelt og ulike deler av verden. Noen kapitler diskuterer representasjon i politiske systemer, mens andre tar opp spørsmål om representasjon i kultur og medier. På denne måten belyses selve representasjonsbegrepet fra ulike faglige synsvinkler, noe som også diskuteres i bokens innledning. Boken utgis som del av Palgrave Macmillans serie Citizenship, Gender and Diversity.
 

Redaktører: Hilde Danielsen, Kari Jegerstedt, Ragnhild Muriaas og Brita Ytre-Arne.

Brita Ytre-Arne er Førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Lenke til e-bok.