Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Informasjonssjef i PST

Martin Bernsen fullførte sin hovedfagsoppgave i medievitenskap i 2000. Hovedfagsoppgaven handlet om kriminalfilmer, og i dag jobber han hos Politiets Sikkerhetstjeneste.

Hovedinnhold

Det beste med studietiden var hvor lett teoriene du lærer om kunne relatere seg til dagsaktuelle hendelser og kulturprodukter, enten det handlet om nyhetsbildet, bøker eller filmer.

Hvorfor valgte du å studere medievitenskap ved Universitetet i Bergen?

Helt fra jeg startet studiene mine ved UiB i 1992 var målet hovedfag (master) i medievitenskap. Foruten medievitenskap har jeg grunnfag i Kulturvern- og kulturformidling og psykologi grunnfag. Jeg har alltid hatt en interesse for film- og filmhistorie, i tillegg til en generell interesse for populærkulturelle fenomener og media generelt. En annen årsak til at valget falt på medievitenskapen er at den i motsetning til en del andre fag, lett kan relateres til spennende stillinger i arbeidslivet. Det er jo viktig at studiene skal føre til en konkret jobb, noe jeg mener medievitenskap danner et godt fundament for. De fleste av mine medstudenter fikk etterhvert relevante og interessante jobber i en rekke stillinger både i offentlig og privat sektor.

 

Hva skrev du hovedfagsoppgave om?

Hovedoppgaven handlet om utviklingen av kriminalfilmen fra 40-tallet og frem til 90-tallet, med endringer i tematikk og fortellerteknikker.

 

Hva var det beste ved studietiden din ved medievitenskap?

Det beste med studietiden var hvor lett teoriene du lærer om kunne relatere seg til dagsaktuelle hendelser og kulturprodukter, enten det handlet om nyhetsbildet, bøker eller filmer. 

 

Hva jobber du med nå?

I dag jobber jeg som seniorrådgiver i PSTs kommunikasjonsavdeling med hovedansvar for tjenestens mediehåndtering og rådgivning til ledelsen.

 

Hvordan får du bruk for kompetansen din fra UiB i jobben din?

Det viktigste medievitenskapen lærte meg var å forstå hvordan mediene fungerer, og hvordan organisasjoner kan sette dagsorden i en kompleks verden. Som jeg pleier å si til ledere jeg gir råd til: Jeg kan ikke si hva du skal mene, men jeg kan fortelle deg konsekvensene av det du formidler.

 

Skrevet av: Evelyn Myrå Holmøy

Bergen, 23. september 2016