Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Pris for beste masteroppgave

Admira Bajrektarevic tildelt pris for beste masteroppgave

Medieforskerkonferansen 2016 ble avviklet 20. og 21. oktober 2016 med gode foredrag og presentasjoner, interessante faglige diskusjoner og hyggelig samvær.

Admira Bajrektarevic
Admira Bajrektarevic
Foto/ill.:
Ragnhild Mølster

Hovedinnhold

Årets prisvinnere ble: Professor Sigurd Allern fikk Medieforskerlagets ærespris, Kristin Kristin Skare Orgeret fikk formidlingsprisen. Skaret er er professor ved institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Admira Bajrektarevic, student ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, vant prisen for beste masteroppgave 2016. Hennes oppgave "Dødelig Attraktivt. En retorisk analyse av IS-magasinet Dabiq og forsøket på rekruttering". Hun fikk prisen i sterk konkurranse med Anine Johnsen, også hun student samme sted. Veileder for begge har vært professor Jens E. Kjeldsen. Den tredje nominerte til prisen var Tor-Emil Schanke fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Begrunnelsen er som følger: 
Admira undersøker i sin mastergrad veldig viktige og tidsaktuelle utfordringer angående terror, radikalisering og rekruttering av fremmedkrigere som har stor samfunnsrelevans.  

Selv om det har vært utført en del forskning på rekrutteringen gjennom bruk av propaganda tilknyttet IS, har tidligere forskning stort sett vært kvantitativ, mens Admiras forskning er et kvalitativt retorisk studie som gir ny forståelse av hvordan IS-propagandaen forsøker å rekruttere soldater. I sin detaljerte næranalyse av 12 utgaver av propaganda-magasinet Dabiq, som er en av IS sine viktigste propaganda-verktøy rettet mot Vesten, undersøker hun hvordan leserne skiftlig og visuelt inkluderes som en del av IS-bevegelsen, og hun utforsker hvordan den retoriske konstruksjonen av IS kan fungerer som attraktiv for leserne, og dermed potensielt bidrar til rekrutteringen.  

Admira kommer med flere nyanserte overveielser rundt sitt analyse objekt og problemstilling. Hun skaper troverdige argumenter basert på eksempler og teori angående Dabiq sin retoriske appell og egenskap til å rekruttere. Teoretisk og metodisk tar mastergraden grep som er både velvalgte og nyskapende ved at den benytter retoriske teorier om ideologi.

Admira Bajrektarevics sitt masterarbeid viser en stor grad av originalitet og selvstendighet og bidrar til ny kunnskap og nyskapning innenfor områdene problemstillingen fokusere på og gjør seg dermed
fortjent til medieforskerlagets pris for beste masterarbeid 2016.