Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Mobil-spotting i mediene

Mobil-spotting i mediene

Smartmobilen er mediefolks superverktøy nummer en. Mojo storytelling og livestreaming endrer premissene for den visuelle journalistikken. Det handler om å spotte visuelle nyheter på nye vis, og å gjøre det raskere enn alle andre. Snart kommer smartmobiler som kan ta bilder og video når du snakker til dem.

Mobil-spotting i mediene
Mobil-spotting i mediene
Foto/ill.:
NCE

Hovedinnhold

Men hvordan jobber de som er i tet av mobilutviklingen? Hvordan kan visuelle mobil-teknologier brukes til det gode? Hva er lov og ikke lov å publisere på internett, og hvordan løser vi utfordringene i forhold til personvern?

Det er noen av spørsmålene du får svar på under konferansen Mobil-spotting i mediene, som arrangeres ved Universitetet i Bergen 12. januar 2017.

Keynote speaker er Yusuf Omar, som av Huffington Post er blitt kalt en ”cellphone trailblazer”. Omar er mobilredaktør i Hindustan Times, og har spesialisert seg på nye måter å bruke Snapchat, Facebook Live og 360 video i nyhetsjournalistikk. Omar ble verdenskjent gjennom et Snapchat-prosjekt i selfie-journalistikk om ofre for seksuelt misbruk.

Dagblad-redaktør John Arne Markussen bidrar med siste nytt om Dagbladets satsing på store nyheter og små mobil-formater. Professor Jill Rettberg tar opp dilemmaer med lagring av snapper. Lars Nyre og Bjørnar Tessem, også professorer ved Universitetet i Bergen, vil presentere et eksperiment om ansiktsgjenkjenning og bildemanipulasjon på mobil. Visuell publisering og personvern på nett diskuteres av advokat og forfatter Jon Wessel-Aas, som er ekspert på medierett.

Konferansen avsluttes med en interaktiv paneldebatt der forskere og eksperter fra mediebransjen diskuterer muligheter og dilemmaer med visuell innovasjon og mobiler i mediene.

-Ved å belyse polariteter håper vi å få opp spennende debatter på dette viktige feltet, sier professor Astrid Gynnild, leder av forskningsprosjektet ViSmedia ved Universitetet i Bergen, www.vismedia.org.

Konferansen er et samarbeid mellom ViSmedia og NCE Media, og målgruppen er alle som er opptatt av mobil-utvikling i mediene – spesielt journalister, forskere, utviklere, studenter og medielærere.

Arrangementet er gratis, inkludert lunch!

English: The smartphone is the new Swiss Army Knife for media enthusiasts. Mojo storytelling and livestreaming are changing the premises for visual journalism. What matters is the spotting of visual news in new ways, and doing it faster than everyone else. Soon our smartphones will be able take pictures and videos at the command of your voice.

But what is happening at the forefront of mobile app development? How can visual mobile technologies be used for good? What can we and what can we not publish online, and how do we resolve new privacy issues raised by the smartphone revolution?

These are some of the questions that will be answered during the one-day-conference ”Mobile spotting in the media”, held in Bergen January 12, 2017. Keynote speaker is Yusuf Omar, a ”cellphone trailblazer” according to Huffington Post. Omar is mobile editor in Hindustan Times, and specializes in new ways of using Snapchat, Facebook Live, and 360 video in news journalism. Omar achieved worldwide fame through a Snapchat-project in selfie-journalism about victims of sexual abuse.

Editor-in-chief John Arne Markussen will reveal the latest news on Dagbladet’s innovation on big news in small formats. Professor Jill Rettberg, focuses on dilemmas of snap research and archiving. Professors Lars Nyre and Bjørnar Tessem will present an ongoing experiment on facial recognition and image manipulation on mobile devices. Author and expert on media law, Jon Wessel-Aas, will discuss privacy and other legal dilemmas of visual publishing on the web.

The conference concludes with an interactive panel debate where researchers and media experts discuss opportunities and dilemmas of mobile spotting in the media.

”By illuminating these polarities, we hope to achieve exciting debates on this important field,” says professor Astrid Gynnild, leader of the research project ViSmedia at the University of Bergen.

The conference is in cooperation with ViSmedia and NCE Media, and everyone interested in mobile development — especially journalists, researchers, developers, students and media teachers—are welcome to attend.

The event is free and includes lunch!

PÅMELDING/SIGN-UP

PROGRAM

MOBILE SPOTTING IN THE MEDIA

09.00 – 10.00 Registration, coffee and fruits

10.00 – 10.10 Opening

Pro-rector Anne Lise Fimreite, University of Bergen

10.10 – 10.30 Why mobile spotting in the media?

Astrid Gynnild, professor UiB and chair of the ViSmedia project

10.30 – 11.15 Social media for social good in the news;
using Snapchat face filters to cover sexual abuse

Yusuf Omar, mobile editor Hindustan Times

11.15 – 11.30 Coffee break and snacks

11.30 – 12.00 Live stories in Snapchat – user and research dilemmas

Jill Rettberg, professor UiB

12.00 – 12.30 Pursuing mobiles with tailor-made formatting
— faster, easier, closer

John Arne Markussen, editor-in-chief, Dagbladet

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.00 Do’s and don’t’s of images and videos online:
How to avoid the regulatory pitfalls

Jon Wessel-Aas, media lawyer

14.00 – 14.30 Facial recognition and manipulation of news images
– an experiment

Lars Nyre, professor, Bjørnar Tessem, professor,

Simen Karlsen and Joar Midtun, research assistants, UiB

14.30 – 14.45 Coffee break and cakes

14.45 – 16.30 Mobile spotting in the media
– ultimate transparency or the death of privacy?

Interactive panel discussion with Snapchat surprises

Yusuf Omar, mobile editor Hindustan Times

Deborah G. Johnson, professor of ethics, Univ. of Virginia

Jon Wessel-Aas, media lawyer and author

Jill Rettberg, professor of digital culture, University of Bergen

Facilitator: TBA.

16.30 End

Conference host: Frode Guribye