Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
RAM-midler til medieforskere

Forskningsmidler til å forske på Skam

Tre prosjekter ved Infomedia får støtte fra RAM. Postdoktor Synnøve Lindtner og stipendiat John Magnus Dahl skal forske på hvordan seerne opplever, fortolker og bruker SKAM.

Skam
Medieforsker får støtte for å forske på dramaserien Skam.
Foto/ill.:
NRK

Hovedinnhold

Totalt deler Medietilsynet ut 3,9 millioner kroner i såkalte RAM-midler (rådet for anvendt medieforskning) til 16 forskningsprosjekter og 5 masteroppgaver.

Professor Lars Nyre ved Universitetet i Bergen får mest, en halv million kroner til å forske på teknologisk innovasjon i nyhetsjournalistikken. Professor Lars Nyre sitt RAM-prosjekt er knytt til EU-prosjektet "INJECT". Dette er eit innovasjonsprosjekt der det vert laga ein serie med algoritmebaserte verktøy for søk, skriving og visualisering i journalistikk. RAM-prosjektet skal dokumentera den norske delen av INJECT med intervju og andre typar datainnsamling. I kor stor grad kan INJECT sine teknologiar auka kvaliteten og effektiviteten i norsk lokaljournalistikk? Kva slags forretningsmodellar kan finnast som gjer desse verktøya berekraftige i lokalavismarknaden? Det skal skrivast to vitskaplege artiklar i prosjektet, og innsiktene skal også formidlast i den norske offentlegheita.

Professor Nyre samarbeider med masterstudent Aleksander Nygård Tonheim og seniorkonsulent Ola Roth Johnsen, begge ved UiB. Me har vidare eit samarbeider med lokalavisene Hordaland på Voss, Sunnhordland på Stord og Hallingdølen i Ål, pluss datafirmaet M’Labs.

Stipendiat Eirik Vatnøy får 300.000 kroner til å forske på NRKs partilederdebatter.Dette prosjektet undersøker seernes vurdering av NRKs partilederdebatter. Gjennom fokusgruppe-intervjuer med velgere i forskjellige aldersgrupper undersøker prosjektet hvilke kriterier velgere legger til grunn for å vurdere kvalitet og relevans i politiske TV-debatter og i hvilken grad de opplever at NRKs partilederdebatter under valgkampen 2017 oppfyller disse kriteriene. Prosjektet ønsker å gi både forskere, politikere og ikke minst mediene selv et bedre grunnlag for å vurdere debattenes funksjon og verdi i moderne valgkamper.

Postdoktor Synnøve Skarsbø Lindtner får 280.000 kroner i forskningsmidler av Medietilsynet til å forske på debatten rundt den populære NRK-serien Skam. Stipendiat John Magnus Ragnhildson Dahl deltar også på prosjektet som er en analyse av debatten rundt nettserien "Skam"
 
SKAM har satt store publikumsrekorder det siste året, samtidig som det har generert stort offentlig engasjement i form av medieoppslag og diskusjoner blant seere. I mediene har serien blitt beskrevet som viktig for ungdom, fordi den fremviser gode rollebilder og tar opp aktuelle, politiske  temaer. I prosjektet vil vi undersøke hvordan seriens seere faktisk opplever, fortolker og bruker SKAM. Vi analyserer det som er skrevet om serien på kommentarfeltet i NRK P3s SKAM-blogg og i sosiale medier som Facebook. I tillegg gjør vi intervjuer, og går gjennom alt som er skrevet om Skam i norsk presse fra serien ble lansert i September 2015 til og med desember 2016. Målet med studien er å få en utdypet forståelse av den demokratiske rollen en populær serie som Skam faktisk kan sies å ha. Hypotesen vår er at selv om seerne er langt mindre opptatt av seriens gode forbilder og politiske budskap, så kan engasjementet rundt serien kanaliseres inn i empati og viktige debatter om verdier og moral.