Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Kronikk av Hallvard Moe

Høyresiden har størst mistillit til journalistikken

Folk har liten tiltro til at norske journalister er upartiske. Mistilliten er sterkest blant velgere på høyresiden og blant folk som er innvandringskritiske. Kronikk av Kjersti Thorbjørnsrud og Hallvard Moe i Aftenposten.

Høyresiden har størst mistillit til journalistikken
Journalisters spesielle posisjon står og faller med at publikum tror på at journalister har en profesjonalitet som gjør dem skikket til å fortolke verden på vegne av oss andre.
Foto/ill.:
Olav Olsen

 Internasjonale undersøkelser har vist at folks tillit til de tradisjonelle mediene er oppsiktsvekkende lav. Norge er ikke noe unntak. Nordmenn setter store spørsmålstegn ved journalisters evne til å være upartiske.

Undersøkelser Institutt for samfunnsforskning har gjort på oppdrag av Fritt Ord, viser at dette er en skepsis som går på tvers av politiske skillelinjer, men den er klart sterkest blant velgere på høyresiden og hos folk som er kritiske til innvandring.

Les hele kronikken på aftenposte.no