Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet|Publikasjon

Nye bøker om journalistikk

Instituttet deltar i to ferske utgivelser om journalistikk og om å studere journalistikk.

Hovedinnhold

I Journalistic Role Performance. Concepts, Contexts, and Methods, som handler om journalistisk rolleatferd, skriver Martin Eide kapitlet «Normative Theories and Journalistic Role Performance». Boken er redigert av Claudia Mellado, Lea Hellmueller og Wolfgang Donsbach.

Den andre boken, The Routledge Companion to Digital Journalism Studies, handler om å studere digital journalistikk. Den består av ikke mindre enn 58 artikler om saken. Fra Bergen bidrar Martin Eide med kapitlet «Digital transparency and accountability» og Helle Sjøvaag (sammen med Michael Karlsson) med kapitlet «Rethinking research methods for digital journalism studies». Boken er redigert av Bob Franklin & Scott A. Eldridge.