Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Vox Publica-artikkel

Nyhetsunnvikere – et demokratisk problem?

Synet på nyhetsunnvikere som et demokratisk problem bør nyanseres, skriver Anders Helgerud i ny Vox Publica-artikkel.

Nyhetsunnvikere
Foto/ill.:
Illustrasjon Håvard Legreid.

Hovedinnhold

Man finner stadig en sammenheng mellom lavt konsum og interesse for nyheter og lavere samfunnsengasjement, enn hos de som følger nyhetsbildet i større grad (e.g. Wollebæk & Selle 2003 for norske forhold), og historisk har flere forsøkt å forklare lavt nyhetskonsum med manglende motivasjon til å forstå storsamfunnets problemer (Lippmann 1922; Prior 2005).

Norge har, lik de fleste andre land, i den seneste tiden sett en nedgang i bruken av tradisjonelle nyhetsmedier. For eksempel har den totale andelen av befolkningen som leser aviser, uavhengig av plattform, sunket fra 80 prosent i 2010 til 72 prosent i 2015 (medienorge/SSB 2015), og en rapport fra 2016 konkluderte med at 10 prosent av nordmenn er nyhetsunnvikere (Moe og Kleiven).

Betyr dette at nyhetsunnvikere, som de ofte kalles, er et demokratisk problem? Ved flere anledninger har forskning svart ja på dette spørsmålet, noe rapporten over er et nylig eksempel på. Men i denne artikkelen skal vi se eksempler på forskning som ikke innbyr til en like bombastisk konklusjon, og som kan nyansere synet på de som har et lavt forbruk av nyheter som et demokratisk problem.