Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
FORSKNING

Forsker på nordmenns mediebruk

Hvordan bruker vi medier og hvordan påvirker medier våre liv?, er spørsmål som opptar forsker Brita Ytre-Arne ved Infomedia.

Brita Ytre-Arne er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, og forsker på hvordan nordmenn knytter seg til offentligheten gjennom mediebruk.
Brita Ytre-Arne er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, og forsker på hvordan nordmenn knytter seg til offentligheten gjennom mediebruk.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Hovedinnhold

Brita Ytre-Arne er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Hun er tilknyttet forskningsprosjektene CEDAR og MeCIn.

– I MeCIn-prosjektet undersøker vi hvordan borgere knytter seg til offentligheten gjennom mediebruk. Vi har gjennomført en stor kvalitativ undersøkelse, og skal nå i gang med surveyen, forteller Ytre-Arne som hadde ansvar for den kvalitative datainnsamlingen i prosjektet.

– Så hva kjennetegner nordmenns mediebruk i dag?

– De første resultatene fra studien viser at nordmenns mediebruk har blitt mer fragmentert og individorientert. Folk har færre faste medievaner enn før og en mer flytende mediebruk. Smarttelefonen er det viktigste mediet, og blir brukt til det meste. Mange tenker ikke over alt de bruker mobilen til. Det er spennende, sier Ytre-Arne.

Interesse for kvalitative intervju

Denne høsten, som de to tidligere årene, er Ytre-Arne foreleser på emnet MEVI222: Mediebruk og meiningsdanning. Emnet ser på mediebruk i dagens samfunn i sammenheng med temaer som kjønn, klasse, etnisitet og identitet.

– Vi legger opp til mye praktisk forskningsarbeid og diskusjoner. Det er utrolig kjekt. MEVI222 mitt favorittemne uten tvil, sier hun.

Ytre-Arne skal også ha en forelesning på Hallvard Moes emne MEVI371: Nyheitsbruk, nettmedia og demokrati: praktisk forskingsseminar.

Hennes interesse for mediebruk som forskningsfelt oppstod da hun studerte medievitenskap og etter hvert tok doktorgrad med et kvalitativt mediebruksprosjekt.

– Her fikk jeg kjennskap til mange politiske problemstillinger som jeg likte umiddelbart, i tillegg til at jeg fikk innføring i mange spennende teoretiske og metodiske tilnærminger, sier Ytre-Arne. En metode som fort fanget hennes interesse var kvalitative intervju, og nå bruker Ytre-Arne intervju i nesten alle hennes prosjekt.

Vil forstå hva medier gjør med mennesker

For medieforskeren handler medievitenskap om mennesker og å forstå hva medier gjør med mennesker.

– Jeg synes det er utrolig spennende å forske på mediebruk. Det er grunnleggende for feltet vårt og er i konstant forandring, noe som også er utfordrende, sier hun.

Ytre-Arne har tidligere forsket på bruk av konkrete medier, som kvinneblader og bruk av sosiale medier i samfunnsdebatten, men har de siste årene vært opptatt av å forstå mediebruk på et mer helhetlig plan.

– De som er på Facebook, bruker også mange andre medier. Det er derfor vi heller bør snakke om «cross-media use», som på norsk kan oversettes til mediebruk på tvers. Begge prosjektene jeg er med på har denne innretningen.