Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
MEDIA CITY BERGEN

Gir studenter dagens og morgendagens kompetanse

Praksislærerne i journalistikk har litt prestasjonsangst hver dag. De skal utdanne fremtidens journalister.

Praksislærere i Media City Bergen utdanner fremtidens journalister

Per Christian Magnus og Kristine Holmelid er praksislærere for studentene i journalistikk ved Media City Bergen. De er opptatt av å utdanne journalister som har kompetansen som bransjen trenger nå og i fremtiden.
Produsent:
Ingrid Aarseth Johannessen, UiB.

Hovedinnhold

– Det er kjempegøy å jobbe som praksislærer og utdanne studenter. Nå får jeg muligheten til å reflektere over mitt eget fag på nytt. Samtidig opplever jeg et stort press, sier Per Christian Magnus.

Magnus og Kristine Holmelid er ansatt som universitetslektorer/praksislærere ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. De underviser på bachelor- og masternivå i journalistikk ved Media City Bergen i hver sin 50 prosentstilling. Begge har bakgrunn fra mediebransjen, og Magnus jobber i NRK. 

– Mediebransjen er ikke den samme som den var for 10 år siden, og vi kan ikke gi studentene gårsdagens kompetanse. Vi må gi dem dagens og morgendagens kompetanse. Det krever at vi som praksislærere hele tiden er skjerpet, sier Holmelid og meddeler at hun har litt prestasjonsangst hver dag.

– Man snakker ofte om å få seg en fot innenfor bransjen, men her har studentene halve kroppen innenfor fra første dag. - Kristine Holmelid. 

Legger opp til uformelle møter med bransjen

I Media City Bergen er studentene tett på mediebedriftene, og praksislærerne mener at dette gir studentene et stort fortrinn.

– Man snakker ofte om å få seg en fot innenfor bransjen, men her har studentene halve kroppen innenfor fra første dag. De kan snakke med folk i bransjen ved å dele bord med dem i lunsjen, eller stikke innom kontoret deres. Studentene har en unik tilgang til kompetanse og en kort vei til alt, sier Magnus.

Bransjeaktørene blir også trukket inn i undervisningen til de praktisk rettede studiene i Media City Bergen, samtidig som det blir lagt opp til mer uformelle møter.

– Jeg ønsker å få journalister og redaktører inn til oss samme dag som det skjer noe, for eksempel for å snakke om en etisk nøtt eller vise hvordan de jobber med en sak, sier Holmelid. Hun mener det er viktig at hun og Magnus drar nytte av det store nettverket deres og inviterer bransjefolk inn.

Senere i utdanningsløpet skal studentene ha utplassering hos klyngebedriftene til Media City Bergen.

Er det en fare for at studentene hopper av studiene og heller vil jobbe for mediebedriftene?

– For enkelte kan nok dette være fristende, og en del av våre studenter jobber ved siden av studiene. Likevel vil utdanning alltid lønne seg, sier Holmelid.

De tror at studiene i Media City Bergen vil klare å holde på studentene ved å gi utdanning som er relevant, aktuelt og engasjerende.

– Studentene har tre eller fem år på å fordype seg og eksperimentere når de studerer. Dette er unikt og en mulighet de ikke vil få i arbeidslivet, sier Magnus.

Optimistiske for studentenes jobbutsikter

Praksislærerne legger ikke skjul på at arbeidsmarkedet som venter studentene er tøft.

– Det stilles store krav til journalister i dag. De skal mestre å grave og fortelle, være allsidige og innovative, og ha bredde- og teknologikunnskap. De må også forholde seg til en konstant deadline, sier Magnus.

Selv om arbeidsmarkedet er tøft er praksislærerne optimistiske for fremtiden og studentenes jobbmuligheter.

– Det er nå en liten oppsving i markedet, og flere bedrifter søker etter journalister. Det satses også på kvalitetsjournalistikk, og da trenger vi unge, kreative og gravende journalister, sier Holmelid.