Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Formidling

Ida Andersen og Jens E. Kjeldsen i Forskerforum

I siste utgave av Forskerforum blir Ida Andersen og Jens E. Kjeldsen intervjuet av Forskerforum om resepsjonsforskningen deres om bildene av gutten på stranden.

Ida Andersen og Jens E. Kjeldsen
Ida Andersen og Jens E. Kjeldsen forteller om forskningen deres om gutten på stranden, og hvordan bildene ble fortolket og brukt på nytt i kunst i Forskerforum.
Foto/ill.:
UiB.

Hovedinnhold

Professor Jens E. Kjeldsen er redaktør for den nye boken Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric, som har som mål å studere hvordan vi oppfatter retorikk. Ikke bare hvordan retorikere analyserer retorikk, men hvordan mottakerne faktisk forholder seg til budskapet i tekst og bilder. Et av kapitlene, som han har skrevet sammen med stipendiat Ida Andersen, handler om bildene av Ayaln Kurdi og innflytelsen som ligger i nyhetsfotografiet.

I siste utgave av Forskerforum, forteller Kjeldsen og Andersen om hvordan de forsket på resepsjonen av bildene av gutten på stranden gjennom intervjuer med enkeltpersoner, fokusgruppeintervjuer, studier av kommentarfelt og hvordan aviser i Norge, Sverige og Danmark presenterte og omtalte bildene, og hvordan bildene ble fortolket og brukt på nytt i kunst.

Les hele intervjuet med Jens E. Kjeldsen og Ida Andersen i papirutgaven av Forskerforum, eller som PDF (se vedlegg nedenfor). 

Kjeldsen og Andersen er tilknyttet forskningsprosjektet The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres (SCANPUB) som undersøker innvandringsdebatten i Skandinavia. Les mer om SCANPUB her.