Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Seminar

Åpent seminar: I medienes søkelys

31. oktober er det seminar med forfatterne bak boken "I medienes søkelys" i Media City Bergen. De skal diskutere implikasjoner og fagetiske dilemmaer for pressen.

Fanny Duckert og Kim Karlsen.
Fanny Duckert og Kim Edgar Karlsen kommer til Media City Bergen 31. oktober for å snakke om sentrale funn fra boken "I medienes søkelys" og fagetiske dilemmaer for pressen. Boken gir innsikt i opplevelser av medieeksponering, stress og mestring i møtene med mediene.
Foto/ill.:
Aurora Nordnes.

Hovedinnhold

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene. For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse.

Boken er resultat av et forskningsprosjekt hvor psykologiske dybdeintervjuer gir innsikt i opplevelser av medieeksponering, stress og mestring i møtene med mediene. Hvilke mekanismer og reaksjoner mobiliseres? Hvordan påvirkes ulike livsarenaer? Når blir medieeksponeringen en så sterk påkjenning av liv og helse trues? Hvordan kan en slik situasjon håndteres og hvordan kan de rundt hjelpe?

I foredraget vil Fanny Duckert og Kim Edgar Karlsen gå gjennom noen sentrale funn i boken og diskutere implikasjoner og fagetiske dilemmaer for pressen.

Åpent for alle interesserte. 

Arrangeres av masterprogrammet i journalistikk, Institutt for informasjons- og medievitenskap