Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Forskning

Underviser studenter til å bli serieforfattere

Øyvind Vågnes mener seriemanus får for lite akademisk oppmerksomhet. Nå har han ansvar for Norges første master i manus ved Infomedia.

Øyvind Vågnes
Øyvind Vågnes er fagansvarlig for den nyopprettede mastergraden i manusutvikling for serier. Han mener det en satsing i TV-bransjen på manus og at manusforfattere har fått økt status.
Foto/ill.:
Ingrid Aarseth Johannessen, UiB.

Hovedinnhold

Øyvind Vågnes er førsteamanuensis ved Infomedia, og er aktuell med det nyopprettede kurset master i manusutvikling med lokasjon i Media City Bergen. 

– Jeg synes timingen for en slik master er veldig god, fordi det nå er en satsing i TV-bransjen, særlig i skandinavisk sammenheng. Serien som kulturell uttrykksform har fått en sentral plass i vår samtid og manusforfattere er nå like viktige som regissører. 

– Seriemanus er understudert 

Kurset er Norges første master i manus og tar kun opp syv studenter i året. Vågnes er opptatt av at studentene skal utvikle gode skriveferdigheter og få bransjekunnskap.

– Studentene får innsikt i hvordan et manus fungerer og utvikler gode skriveferdigheter. Vi får besøke av en rekke prominente serieskapere som er med som undervisere. Selvsagt lærer studentene å skrive et seriemanus, men de får også bransjekunnskap og mulighet til kontaktbygging, forteller han. 

Vågnes mener at seriemanuset er understudert, og har planer om å forske på det selv i fremtiden.

– Manuset har mange interessante særtrekk og har egne spilleregler. Det er ikke et ferdig objekt, men et verktøy til å realisere en fortelling. Det er utrolig viktig for hvordan en serie blir, og bør få mer oppmerksomhet innenfor og utenfor akademia, sier Vågnes.

Fikk Nynorsk litteraturpris 

Vågnes er i tillegg til å være forsker, forfatter, og har gitt ut flere bøker. I 2005 fikk han Nynorsk litteraturpris for boken Ekko. I september 2017 ga han ut boken romanen Vesaas. 

– Jeg har alltid vært opptatt av godt skrevne tekster, og har skrevet en del for aviser og tidsskrifter. Det som kjennetegner forskningen og bøkene mine er en idédreven og spørrende stil, sier han.

– Jeg føler meg heldig som får kombinere forskning og kreativ skriving som forsker, og synes det er utrolig spennende å følge opp studenter. Uavhengig om en skriver en bok eller et manus, så har all kreativ skriving det samme utgangspunktet, og det er et blankt ark, fortsetter Vågnes. 

Analyserer bilder av overlevende fra 22. juli 

Den sunnmørske forskeren og forfatteren har de siste årene forsket på dokumentariske fremstillinger av kollektive traumer som bryter med vante konvensjoner. Han er nå aktuell med en artikkel om portrettfotografier av overlevende fra Utøya av fotograf Andrea Gjestvang

– 22. juli står sterkt i bevisstheten i Norge, og det gjelder også for meg. Jeg setter fotografiene høyt og mener de er viktig å se på og ta innover seg, sier Vågnes og legger ikke skjul på at analysen har vært krevende. 

– Det er en merkelig tidsfølelse i fotografiene, og det er annerledes å se på bildene nå enn året de ble tatt. Jeg er opptatt av etiske implikasjoner som ligger i bildene og hvilke utfordringer de byr på for seeren, sier han og nevner forpliktelser som at seeren ikke kan gjøre seg fort ferdig med bildene. 

Doktorgradsavhandling ble prisvinnende bok 

Vågnes startet sin forskerkarriere ved å forske på litterære fremstillinger av omveltende hendelser. Doktorgradsprosjektet «Zaprudered: the Journey of Zapruder’s Images» fra 2007 ble i 2011 en bok og vant påfølgende år Peter C. Rollins Book Award og og fikk en nominasjon i The PROSE Awards. Tema for avhandlingen var hvordan amatørvideoen av mordet på John F. Kennedy i 1963 ble et kulturelt ikon i etterkrigstidens visuelle kultur.

– Jeg synes det er interessant hvordan fiksjon og populærkultur former hvordan vi husker ting, og dette var utgangspunkt for doktorgradsavhandlingen min.

–  Amatørvideoen til Abraham Zapruder av Kennedy-mordet ble fremstilt i en rekke ulike kulturelle uttrykksformer, og løsrev seg slik fra sin opprinnelige kontekst og medium. I avhandlingen beskriver jeg hvordan de la ut på en reise, og den reisen er ennå ikke over, sier Vågnes.