Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Utdanning

Posterseminar

Studenter på tredje semester master presenterer sine prosjekter.

Programrådet ønsker velkommen til posterseminar torsdag 7. desember! På seminaret vil masterstudenter i medievitenskap gi korte presentasjoner av sine pågående masteroppgaveprosjekt, og få spørsmål og tilbakemeldinger.

Masterstudenter på førsteåret, veiledere og andre ansatte oppfordres til å delta på seminaret. Alle er hjertelig velkommen selv om de ikke kan være til stede hele dagen! Forbehold om mindre endringer i programmet.

Vel møtt til en spennende medievitenskapelig dag!

Program
0915    VELKOMMEN    
0930    BOLK 1 SOSIALE MEDIER    
Maja Vedå - #Ungdomsavisen – Når VG snapper 
Yara Corte-Real Mathisen - Bruken av SnapChats My story-funksjon
Elisabeth Wiken - Politisk meningsdannelse på Instagram
Ida Berg Næss - Bilder av barn i sosiale medier
1030    PAUSE    
1045    BOLK 2 KULTUR    
Alexander Breidvik - Samtaler og åpne sår (podcast)
Janne Bjørgan - Er Instagram den nye kilden til litteratur?
Xiu Li - Minoritetskvinner i kontemporær populærfilm
Elise Møvik - Diskursanalyse av kjønn- og maskulinitetsforståelser (tv-serie, Jessica Jones)
1145     LUNSJ    
1300    BOLK 3 NETTOFFENTLIGHET    
Hilde Otteren - Anonyme nettforum og kriminalitet
Kristina Tystad Larsen - Sosiale medier som kanal for nyhetsinformasjon
Terje Sandkjær Hanssen - Holdninger til personvern i sosiale medier og apper
Ida Sekanina - Sosiale medier og kjønnsdebatt
1400    PAUSE    
1415    BOLK 4 RETORIKK/ JOURNALISTIKK    
Karoline Myhre Føleide - Norsk lakseoppdrett i media
Henriette Abedissen - De stille skrikene (Bilder av syriske barn i mediene)
Ingeborg Hedda Paulsen - Framstilling av depresjon i avisene
Luise Salte - Frihet og 2017-Norge (Hijab-debatt i mediene)
Anders Løkeland Slåke - Portrayal of Polish Immigrants in NRK television
1530    SLUTT