Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Disputas

Disputas: Gunhild Ring Olsen

Hovedinnhold

Cand. philol. Gunhild Ring Olsen disputerer fredag 9. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”A new platform for quality journalism? A study of four U.S. nonprofit university centers and their attempt to save professional reporting through using classrooms as newsrooms”

Opponenter under disputasen vil være:

1. opponent: Professor Lucas Graves – School of Journalism and Mass Communication – University of Wisconsin – Madison – USA

2. opponent: Professor Karin Wahl-Jorgensen – School of Journalism, Media and Culture Studies – University of Cardiff – UK

Det tredje medlem i komitéen er postdoktor Torgeir Uberg Nærland, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av settedekan professor Liv Johanne Syltevik, instituttleder Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte.

Om avhandlingen

Krisen i mediebransjen har resultert i kraftige nedbemanninger i flere redaksjoner, og mange bekymrer seg for om den ressurskrevende kvalitetsjournalistikken vil overleve. Som et resultat har flere såkalte universitetsbaserte nonprofit-sentre dukket opp i USA. Ved å la studenter arbeide med erfarne journalister fra etablerte redaksjoner, hevder sentrene at det oppstår en vinn-vinn-situasjon: Redaksjonene får sårt tiltrengte ressurser, mens studentene får verdifull erfaring fra «den virkelige verden». Gjennom samarbeid med redaksjoner som The New York Times og Frontline har sentrene vunnet en rekke priser, deriblant Pulitzer-prisen.

Avhandlingen tar utgangspunkt i fire av de mest profilerte universitetsbaserte nonprofit-sentrene for undersøkende journalistikk i USA. Ring Olsen har utført 69 dybdeintervjuer med studenter, lærere og journalister, over 90 dager med observasjon og en innholdsanalyse av sentrenes årsproduksjon. I tillegg diskuterer hun begrepene «kvalitet» og «profesjonell» inngående. Hun finner blant annet at det er fullt mulig å være en del av et universitet og samtidig produsere selvstendig journalistikk av høy kvalitet. Læringsutbyttet til studentene er mer varierende. En student beskriver for eksempel det å arbeide i Washington Posts avdeling for undersøkende journalistikk som å bli «kastet til haiene». Hovedkonklusjonen er at nonprofit-sentre er for små og ustabile til å kunne bli en ny plattform for kvalitetsjournalistikk, men at de ser ut til å ha en sentral rolle som ideologibyggere.  

Personalia

Gunhild Ring Olsen er cand.philol. med hovedfag journalistikk fra Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo. Fra 2000 til 2010 arbeidet hun som nyhetssjef, vaktsjef og journalist i aviser som Klassekampen, Aftenposten Aften, VG, Farsunds Avis og Universitas. Siden 2010 har hun vært ansatt ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Volda. I 2014/2015 var hun Visiting Scholar ved American University, School of Communication, i Washington, DC.

Veiledere er Martin Eide (hovedveileder) og Paul Bjerke (biveileder).