Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Student

Innføringsemne for medievitskap

Er du ny student på medievitskap i haust?

MEVIX100

MEVIX100

MEVIX100

Kva? 

  • MEVIX100 er eit emne du tek ditt første semester på bachelor i medievitskap.
  • Emnet utgjer 20 studiepoeng. I løpet av eitt semester skal du ta 30 studiepoeng. Dei siste 10 studiepoenga det fyste semesteret er Ex.phil
  • MEIVX100 er eit innføringsemne for medievitskap.
  • Undervisninga består av førelesingar, seminar og workshops.
  • Du får lære om teoriar og tenkjemåtar som du skal bruke til å fordjupe deg i tre tema: Smarttelefon, SKAM og falske nyhende. 

Kvifor?

  • MEVIX100 er anbefalt å ta fyste semester i bachelorgraden, fordi du får ei innføring i medievitskap, tenkjemåtar og teoriar, som vil hjelpe deg vidare i bachelorstudiet. 

Korleis? 

  • Ein melder seg opp til emnet i Studentweb. 
  • I løpet av den første veka di på UiB, vil du få vite korleis du melder deg opp i emner.