Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Forskning og innovasjon

MediaFutures: Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon

Forskningsmiljøet og medieaktørene i Media City Bergen etablerer et senter som skal utvikle ansvarlig medieteknologi for fremtiden. Universitetet i Bergen (UiB) og partnere innen forskning og næringsliv har fått innvilget søknaden om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

MediaFutures på Media City Bergen
UiB og flere av partnerne i Media City Bergen har fått innvilget søknaden til Forskningsrådet om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon gjennom senteret MediaFutures.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Senteret har fått navnet MediaFutures, for det er nettopp de store utfordringene som media står overfor i fremtiden som senteret skal søke å løse. 

Forskning og innovasjon

Senteret skal forske på tema som brukergrupper, brukeropplevelse, innholdsproduksjon, språk og tilgjengelighet. Målet er å utvikle ansvarlige løsninger ved å adressere samfunnsmessige virkninger av kunstig intelligens, falske nyheter, ekkokamre og politisk polarisering.

Resultatet blir nye løsninger som digitale verktøy, analysemetoder og innholdstyper, men også forskerutdanning innen medieteknologi og innovasjon. Dette skal danne grunnlag for nye patenter, prototyper, forskningsartikler og programvare, i tillegg til innovative oppstartbedrifter.

Bakgrunn for senterideen

Forskningsbasert kunnskap vil være viktig for innovasjon og omstilling i norske medieselskaper og dermed deres muligheter til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag under nye rammebetingelser. 

Kunstig intelligens som produserer nyheter, 3D-briller som lar deg føle uværet i værmeldingen eller AR-grafikk som plasserer programlederen midt i hendelsene. Innhold blir tilpasset hver enkelt brukers preferanser og vaner. Mulighetene er mange og fallgruvene like mange, og publikum kan bli manipulerte eller utsatt for falske nyheter. Dette er noe av bakgrunnen for ideen om et nytt senter.

Samler de viktigste aktørene i bransjen 

Christoph Trattner er senterets leder. Han er stolt av at UiB gjennom søknaden har klart å samle viktige medieaktører. 

– Med Media Futures vil vi bidra til å realisere visjonene bak medieklyngen i Media City. Vi vil styrke samarbeidet og gjøre klyngen til en kunnskapsklynge like mye som en produsent av medieinnhold og medieteknologi, sier han.  

TV 2 er en av søknadspartnerne. 

– Slik digitaliseringen endrer journalistikken, endrer den hele samfunnet vårt. Verktøyene, metodene og brukeratferden endrer seg. Forretningsmodellene likeså. Det byr på store utfordringer, men gir også mange muligheter, sier Sarah C. J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør.

Se alle partnerne i faktaboksen.

SFI-ordningen

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er et program under Forskningsrådet. Sentrene skal bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv, gjennom langsiktig forskning. En SFI vil ha tett samarbeid mellom fremstående forskningsmiljøer og forskningsintensive bedrifter.

Tilknyttet innhold