Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Konferanse

Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen

En høyrisiko, høyintensiv strategi for å gi studenter en utdanning med større arbeidslivsrelevans.

Innovasjonspedagogikk
Foto:
UiB

Innhold

UiB inviterer til dagskonferansen «Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen», 27. september, kl.10.00-15.00

Hvordan lykkes i å lære studenter oppfinnsomhet og kreativitet, og forberede dem på arbeidslivet gjennom bransjesamarbeid?

Universitetet i Bergen bidrar til innovasjon i Media City Bergen gjennom forskningsbaserte kunnskap og undervisning, i samarbeid med selskap i medieklyngen. Innovasjonspedagogikk er en av våre viktigste metoder for undervisning i nytenkning for å styrke robustheten og forberede studenter på arbeidslivet.

VR
Foto:
Robert Nedrejord

Vi har undervist i innovasjonspedagogikk i over 10 år i samarbeidet med sentrale medieselskap i klyngen som TV2, TV2 Sumo, NRK, Bergens Tidene og Vimond. Dette gir utdanninger med akademisk, forskningsbasert kunnskap og praktisk kompetanse, med stor arbeidslivsrelevans.

Hvordan lykkes vi med denne risikoorienterte pedagogiske strategien? Hvordan dyrker vi evnen til nytenkning og oppfinnsomhet på best mulig måte? Hvordan kan metoden optimaliseres på tvers av fag og sektorer?

Hør forskere, undervisere, politikere, studenter og medieledere dele sine perspektiver, erfaringer og råd om hvordan lykkes gjennom samarbeid:

  • Iselin Nybø, Forsknings og høyere utdanningsminister, forteller om regjeringens arbeid med arbeidslivsrelevans innen høyre utdanning og samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.
  • Lars Nyre, professor i mediedesign og teknologi, UiB i MCB, deler sine erfaringer og råd som pioneer av innovasjonspedagogikk i våre medieteknologiutdanninger gjennom 10 år.
  • Johanne M. Christensen Ågotnes, Sara Pedersen Stene, og Fredrik Jensen, masterstudenter i medie- og interaksjonsdesign utvikler TV 2 Sumo Kids som del av sine masteroppgaver. De presenterer prosjektet og forteller om undervisningen fra sitt perspektiv.
  • Christian Birkeland, Digitaldirektør i TV 2, forteller om TV 2 Sumos digitalsatsning og samarbeid med studenter.
  • Dag Rune Olsen, Rektor ved UiB, om UiBs klyngestrategi og rolle innen innovasjon og utdanning.
  • Ole J. Mjøs, professor og faglig leder for UiB forskning og utdanning i MCB, snakker om suksesskriterier for samarbeid mellom mediebransjen og UiB i Media City Bergen.
  • Sarah Willand, organisasjons- og informasjonsdirektør, TV 2, forteller om samarbeidet mellom UiB og TV 2 innen utdanning og innovasjon.
  • Joao Ribeiro, universitetslektor og entreprenør, forteller om hvordan undervise i bransjenære innovasjons- og entreprenørskapsmetoder ved UiB i MCB.

Innovasjonspedagogikk og samarbeid for å lykkes

Kjernen i metoden er å organisere teknologiske innovasjonsprosjekter med stor usikkerhet og risiko for ikke å bli mestret eller gjennomført. Slike prosjekter fører til en kreativ type stress som holdes oppe gjennom hele semesteret. Studentene utfordres til å skape teknologiprototyper, både som eksperimenter i laboratoriet og som prototyper laget for industripartnere. Erfaring med usikkerhet og risiko er en kjernekompetanse for studenter som går inn i medie- og medieteknologiindustrien.

Medie- og medieteknologi sektorene rammes særlig hardt av disruptive krefter som digitalisering og globalisering. I Media City Bergen fremmes innovasjon gjennom samarbeid mellom utdanning, forskning og næring. Alle organisasjoner, bedrifter og enkeltindivid opplever et press om å være nytenkende og oppfinnsomme, men samtidig være i stand til å mestre flyktig og permanent teknologisk endring. Dette oppleves på tvers av fag, yrker og sektorer i samfunnet.

Lars Nyre

Professor Lars Nyre er pioner av innovasjonspedagogikk ved UiB og lærer studenter evnen til nytenkning og oppfinnsomhet. Til høyre er masterstudent Audun Klyve Gulbrandsen.

Foto:
Sofie Vestad

Program

10:00-10:20

Åpning: Ole J. Mjøs, professor og faglig leder for UiBs forskning og undervisning i MCB, og Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

10:20-10:40

Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister, om arbeidslivsrelevans innen høyre utdanning og samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet

10:40-11:00

Pause

11:00-11:30

Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen,  Lars Nyre, prof. i mediedesign og teknologi, Lars Nyre, UiB

11:30-12:00

Demonstrasjon av teknologiløsninger utviklet av BA-, MA- og PhD-studenter ved UiB i MCB

12:00-12:45

Lunsj

12:45-13:30

TV 2 og UiB-samarbeid i Media City Bergen: «TV 2 Sumo Kids»-masteroppgave presentert av masterstudentene Johanne M. Christensen Ågotnes, Sara Pedersen Stene, og Fredrik Jensen. Christian Birkeland, digitaldirektør i TV 2 Sumo, og Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2

13:30-13:50

Hvordan underviser vi i bransjenære innovasjons- og enterprenørskapsmetoder? Joao Ribeiro, universitetslektor og entreprenør, UiB i MCB

13:50-14:10

Pause

14:10-14:30TBA
14:30-15:00

Diskusjon: Hvordan lykkes med samarbeid mellom arbeidslivet og universitet? Deltakere TBA

 


Konferansen er gratis, men det er begrenset antall plasser.