Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Fredrik Jensen er stipendiat i medie- og interaksjonsdesign

Samme dag som Fredrik leverte sin masteroppgave i medie- og interaksjonsdesign sendte han inn en søknad på stillingen som stipendiat.

Hovedinnhold

Jeg hadde store forventninger til masterstudiet, men det ble faktisk bedre enn forventet!

Hva var det beste med studietiden din?  

– Noe av det beste med studietiden var de to fine studieturene vi hadde til Berlin og Amsterdam. Det var mye spennende faglig innhold, men turene bidro også til å skape et godt studiemiljø.

– Det andre jeg vil trekke frem er masterprosjektet jeg og to medstudenter arbeidet på sammen med TV 2. Det å få lov til å bruke både TV 2 og UiB sine verktøy og faglig kompetanse og ressurser var veldig spennende. Prosjektet ble også lagt merke til. Vi fikk presentere masterprosjektet internt hos TV 2, men også for et større publikum under konferansen Innovasjonspedagogikk på Media City Bergen

Hvilken stilling har du i dag og hvor arbeider du? 

– Jeg er stipendiat hos UiB. Jeg søkte på doktorgradsutlysningen samme dag som jeg leverte masteroppgaven.

Hva gjorde du i studietiden som gjorde deg attraktiv for jobben du har i dag?

– Jeg var en del av det første kullet som ble uteksaminert på den nye mastergraden i medie- og interaksjonsdesign og hadde derfor en annen faglig kompetanse enn den som kanskje eksisterte fra før. Masteren er også lokalisert i MCB i et miljø med tett samarbeid med bedrifter og bransjen - det spilte nok positivt inn for arbeidsgiver. 

Hvordan opplevde du samarbeid med mediebransjen under studietiden din?  

– Samarbeidet var veldig bra. I arbeidet med masteroppgaven var vår veileder Lars Nyre flink til å tilrettelegge for gode samarbeid. TV 2 ga oss nok spillerom til at vi var tilfreds med det vi ønsket å gjøre, samtidig som det ble satt opp rammer som gjorde at TV 2 også fikk det de ønsket. Det ga oss en god følelse.

Hvordan opplevde du at du ble attraktiv for jobber gjennom studiet?  

– Alle de jeg studerte med fikk relevante jobber med en gang de var ferdig, og noen til og med mens de studerte. Studiet er nytenktende og det tar store sjanser. Slik kan en ta risikoer som ikke er mulige å ta i arbeidslivet. Det gir en enorm læringsverdi, og du går ut med kunnskap det er mangel på i bransjen i stedet for å gå ut med kunnskap som allerede eksisterer i bransjen.

Hvorfor valgte du å studere medie- og interaksjonsdesign ved UiB i Media City Bergen?  

– Grunnen til at jeg valgte å ta en mastergrad i medie- og interaksjonsdesign var fordi det ble beskrevet som veldig interessant, samtidig som det å få lov til å studere i MCB var veldig spennende. Jeg var akkurat blitt ferdig med en bachelor i nye medier når masterstudiet ble opprettet, så det passet perfekt. Flere jeg studerte med under bacheloren ønsket også å gå videre på dette masterstudiet. Vi hadde allerede etablert et godt miljø, noe som gjorde det lettere og mindre skummelt å starte på en mastergrad.

Hvordan opplevde du å ta en master i medie- og interaksjonsdesign i Media City Bergen - samlokalisert med mediebransje og fagmiljø?  

– Jeg hadde store forventninger til masterstudiet, men det ble faktisk bedre enn forventet! Vi hadde veldig flinke faglærere som hentet inn spennende bedrifter og som gav oss friheten til å jobbe med det vi selv syntes var interessant. I tillegg fikk vi jobbe med nye teknologier som VR, AR og eye tracking - noe som var veldig gøy.